Публикация

Болниците с резерв от лекарства, необходими при лечението на COVID-19

Болниците с резерв от лекарства, необходими при лечението на COVID-19

Лечебни заведения да поддържат резерв от лекарствени продукти, необходим при лечението на пациенти с COVID-19.


Това предлага здравното министерство в публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които МЗ субсидира лечебни заведения.


Увеличеният брой хоспитализирани пациенти през предходните вълни на COVID-19 доведе до по-високо потребление на лекарствени продукти, прилагани в процеса на лечение на коронавирусната инфекция, поради което се стигна до липса или недостиг на определени лекарства.

 

С предложените промени се цели обезпечаване на нуждите на лечебните заведения при нова кризисна ситуация

 

свързана с разпространението на COVID-19, изтъкват от министерството.


Създаването на резерва и лекарствените продукти, които ще бъдат включени в него, ще бъдат определени със заповед на министъра на здравеопазването, по предложение на експертните съвети по съответните медицински специалности. В заповедта ще бъдат разписани критериите и редът, при които резервът ще се разпределя и използва за нуждите на лечебните заведения, на които липсват или не достигат такива лекарствени продукти.


Лекарствата, които ще са част от резерва, са включени в протоколите за болнична терапия в изготвения от Министерството на здравеопазването „Интерактивен справочник за лечение на COVID-19“.

 

Коментари