Публикация

НЗОК откри нарушения в „Пирогов”, болницата трябва да върне над 1 млн. лв.

НЗОК откри нарушения в „Пирогов”, болницата трябва да върне над 1 млн. лв.

УМБАЛСМ „Пирогов“ ще трябва да възстанови на Националната здравноосигурителна каса над 1 млн. лв. Проверка, извършена от НЗОК в периода 28 май - 10 юли тази година, е отчела редица нарушения в дейността на лечебното заведение.


Проверени са 802 броя документи на пациенти, които са били хоспитализирани по четири клинични пътеки:

  • Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст”;
  • „Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години”;
  • „Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции“;
  • „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“.

Установени са следните нарушения:

 

  • неспазен диагностично – лечебен алгоритъм;
  • отчетена, но неизвършена дейност;
  • заплащане от страна на здравноосигурените пациенти на медицинска дейност, която е била заплатена и от НЗОК;
  • включени в „Историята на заболяването“ на пациентите медикаменти, които не са били отпуснати от аптеката на лечебното заведение;
  • отчетена и заплатена дейност за конкретни пациенти, които не са пролежавали в лечебното заведение за периода на хоспитализация, отразен в „История на заболяването“.

От НЗОК допълват, че

 

болница „Пирогов“ следва да възстанови неоснователно получената сума в размер на 1 104 743.20 лв.


Резултатите от извършената проверка ще бъдат предоставени на компетентните органи за последващи действия.

Коментари