Публикация

Нова монография за регулаторните подходи за разрешаване на лекарства за употреба

Нова монография за регулаторните подходи за разрешаване на лекарства за употреба

Излезе новата монография "Регулаторни подходи за разрешаване на лекарствата за употреба", подготвена от проф. Асена Сербезова,  гл. ас. Васил Маджаров и доц. Станислав Георгиев. Трудът се фокусира върху основни концепции, касаещи оценката на качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата при разрешаването им за употреба, като разглежда 4-те вида процедури за разрешаване за употреба и се опитва да маркира някои основни постижения на европейската лекарствена регулация в тази област.

 

 

 В него е направен опит за изясняване на същността на лекарственото законодателство и ролята на ефективната лекарствена регулация за осигуряване на качествени, ефикасни и безопасни лекарства и анализиране на регулаторната практика на Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция по лекарствата в България.

 

 

Този труд от 255 страници би могъл да бъде от полза за всички специалисти, които са заети в сферата на лекарствената регулация, за преподавателите в тази област, както и за лекари, фармацевти и студенти от съответните специалности, твърдят авторите.

 

 

 

 

Разрешаването за употреба на лекарствата изисква сериозен научен подход и прилагането на специфични технически умения, чрез които се оценяват качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата, понякога в контекста на обществената нужда и наличието /неналичието на терапевтична алтернатива за лечение/профилактика/диагностика на даденото заболяване. Лекарствената регулация има съществена административна част, но по-важна е научната такава, която трябва да стои зад всяко административно решение.

 

Всички лекарства, които се приемат от хора трябва да бъдат качествени, ефективни и безопасни

 

Същото се отнася и за лекарствата за ветеринарна употреба. И оценката на тези три характеристики (качество, ефикасност и безопасност) се основава на научен подход, който не би следвало да се влияе от политическата и икономическа конюнктура, а само от науката и интересите на общественото здраве. Всяко едно лекарство, което се разрешава за употреба е разрешено от съответната регулаторна агенция, защото към момента на вземането на решение, съотношението риск/полза е било благоприятно – т.е. ползите от приема на лекарството при конкретното заболяване/състояние многократно превишават рисковете от употребата му. Това съотношение може да се промени след като лекарството се пусне на пазара, в зависимост от информацията, която се получава от медицинските специалисти и пациентите относно нежеланите лекарствени реакции, които се асоциират с неговата употреба и да изисква допълнителни действия от страна на притежателя за употреба, съответната регулаторна агенция и медицинските специалисти, които го предписват, а понякога дори и от пациентите.

 

Лекарствата се одобряват, когато изследванията за тяхното фармацевтично качество, безопасност и ефикасност докажат убедително, че ползите от лекарството са повече от рисковете (т.е. че лекарството има „благоприятно съотношение полза/риск“).

 

 

Рецензенти на монографията са проф. Татяна Бенишева, председател на Българската организация по лекарствена информация (БАЛИ) и проф. Илко Гетов, представител на България в Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) - вижте резенциите им в прикачените файлове по-долу

 

 

Съдържанието и въведението към монографията - в прикачените файлове по-долу

 

 

С монографията можета да се снабдите, като я поръчате:

ТУК  или  ТУК 

 

 

Прикачени файлове

Vuvedenie.pdf
Recenzia_Prof_Benisheva.pdf
Recenzia_Prof_Getov.pdf

Коментари