Публикация

Нова заповед на МЗ за влизане в България

Нова заповед на МЗ за влизане в България

Деца до 12-годишна възраст, пристигащи от зелена и от оранжева зона, се допускат на територията на България, без да е необходимо да представят документи за COVID-19. Това нарежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед.
Съгласно заповедта от днес, 16 юли, в часовия интервал от 08:00 до 20:00 часа се допуска влизането в Република България през ГКПП „Стрезимировци“.


Актуализиран е и списъкът на държавите по цветови зони

 

и на държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация. В „червена зона“ вече попадат и Република Кипър, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Испания, Фиджи и Емирство Кувейт.


Пристигащите от Русия и Португалия се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС

 

за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната PCR изследване, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Пристигащите от тези държави български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които не представят такъв документ, се поставят под 10-дневна карантина. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени карантината при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR тест.


Заповедта (виж прикачения файл) влиза в сила от 19 юли, понеделник.

 

Коментари