Публикация

Бъдещи биотехнолози на практика в лаборатория „ЛИНА”

Бъдещи биотехнолози на практика в лаборатория „ЛИНА”

Второкурсници от специалностите „Биотехнологии” и „Хранителни биотехнологии” от факултет „Технически науки” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас бяха на практика в лаборатория „ЛИНА”. Както досега, тя бе водена от доц. д-р Сашка Михайлова, д.м. - микробиолог в „ЛИНА” и хабилитиран преподавател в университета. До момента базата на лабораторията е била посещавана от студенти по специалностите: „Медицина”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Лекарски асистент” и „Помощник-фармацевт”.

 

Бъдещите инженери-биотехнолози проследиха работния процес и се запознаха с апаратурата в микробиологичната и имунологичната лаборатории на „ЛИНА”.

Студентите бяха придружавани от ас. д-р Златина Ченголова от катедра „Биотехнология”.

 

„За мен винаги е удоволствие да общувам с млади хора, особено когато получавам адекватни отговори на въпросите, които им задавам по време на практиката. Студентите проявяват интерес към работния процес и са изключително съсредоточени. Преподавателите в университета ги подготвят много добре, а ние се стремим да им покажем както класическите, така и най-съвременните методи, които се използват в лабораторната диагностика”, заяви доц. Михайлова. В микробиологичната лаборатория тя ги запозна с видовете хранителни среди, които се използват за култивиране на бактерии и гъбички. За студентите бе любопитно да видят петри с развити колонии на едни от най-познатите микроорганизми – Ешерихия коли.

 

„В това петри има Псевдомонас аеругиноза. Бактерията е характерна със специфичния си мирис. В научната литература се сравнява с този на цъфтяща липа”, обясни доц. Михайлова. Тя даде възможност на всеки от студентите да усети аромата на петрито.

По време на посещението си младите хора си припомниха каква е разликата между аеробни и анаеробни бактерии, какво означават понятията чувствителност и резистентност към антибиотици. Те видяха и различните видове проби, които се изследват в микробиологичната лаборатория.

 

„При стандартна обработка на урина обикновено са необходими 24 часа, за да се установи има ли наличие на микроорганизми. „ЛИНА” разполага с анализатора HB&L Uroquattro Light, благодарение на който още в края на деня разбираме дали пробата е положителна или отрицателна за микробен растеж. Това ускорява диагностиката”, обясни доц. Михайлова. Тя представи и апарата Vitek 2 Compact, който се използва за идентификация на бактерии и гъбички и изследване на чувствителност към антибиотици.

 

Доц. Михайлова показа как работи и една от най-новите придобивки на лабораторията – апаратът за хемокултури DL-Biotech 32 . Чрез него започването на екзактно лечение при инфекции на кръвта е значително по-бързо. Хемокултурата е сред най-значимите видове проби, които микробиологичната лаборатория обработва. 

 

В имунологичната лаборатория акцентът бе върху имуноензимния метод ELISA и възможностите за откриването на антигени и антитела. Бяха показани апаратите EUROIMMUN Analyzer I-2P, чието предимство е паралелна обработка на 144 проби; и Alegria, при който могат да протичат едновременно 30 различни анализа. Двата апарата се използват най-често за серумни и фекални проби. Те са незаменими помощници в диагностиката на инфекциозните и автоимунните заболявания.

 

В демонстрацията на апаратите участваха биотехнолозите Зорина Рангелова и Георги Христов, които са завършили Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, и в момента  работят в „ЛИНА”.

Коментари