Публикация

Свободни места за медицински сестри и санитари в ИСУЛ

Свободни места за медицински сестри и санитари в ИСУЛ

Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД обявява свободни места за медицински сестри, операционни медицински сестри и операционни санитари.


Телефони за информация:


02/94 32 312 – секретар в клиниката
02/94 32 288 – „Човешки ресурси“ .

Коментари