Публикация

Промени в изискванията за реклама на лекарства

Промени в изискванията за реклама на лекарства

Променят се изискванията за реклама на лекарствените продукти, предназначена за медицински специалисти.

 

Това сочи проект, публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане до 18 август 2021 г. Промяната е по предложение от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

 

В проекта за изменение се създава възможност рекламата на лекарства, предназначена за медицински специалисти, да се извършва и в интернет, при осигуряване на контрол за достъп само на медицинските специалисти от страна на притежателя на разрешението за употреба.

 

Според досега действащите нормативни изисквания рекламата на медикаменти, предназначена за медицинските специалисти, трябва да посочва датата на последното одобрение на Кратката характеристика на лекарствения продукт.

 

В мотивите към проекта се обяснява:

 

„Тъй като кратките характеристики са обект на непрекъснати промени, включително и административни, и по-конкретно промяна на датата на последното одобрение, това изискване създава предпоставки за извършване на чести ревизии в рекламните материали, а именно промяна на датата на последното одобрение на кратката характеристика на съответния лекарствен продукт. Притежателят на разрешението за употреба уведомява Изпълнителната агенция по лекарствата за всяка ревизия на рекламните материали, която засяга посочената промяна“.

 

Така се премахва изискването за посочване на датата на последното одобрение на кратката характеристика на продукта, като това ще облекчи дейността както на притежателите на разрешение за употреба, така и на ИАЛ, заявяват от МЗ. Рекламният материал ще съдържа само актуалната информация от кратката характеристика на съответния лекарствен продукт.

 

Вижте повече в прикачените файлове.

 

 

 

 

Прикачени файлове

proekt_naredba__1_ot_2012_reklama.pdf

Коментари