Публикация

Създадена е новата дирекция за правата на пациентите

Създадена е новата дирекция за правата на пациентите

На днешното си заседание Министерският съвет одобри промени в Устройствения Правилник на министерството на здравеопазването, с които се създава нова дирекция за защита на правата на пациентите. За първи път от самото създаване на МЗ, в състава му ще има структура, пряко отговаряща на правата на пациентите.

Това е реална крачка към това пациентът да застане в центъра на здравната система. Решението е в синхрон и с Конституцията,в  която се казва, че държавата защитава потребителя, който в случая е пациентът.

 

Новата дирекция ще помогне не само в контрола по спазването на правата на пациентите, но също така, ще може да разработва методологии, програми, стратегии, както и да предлага промени в нормативни актове. Надяваме се това да допринесе за подобряване на качеството на медицинските дейности, улесняване на достъпа на пациентите и намаляване на доплащането.

 

Функциите на новата дирекция, съгласно Правилника са следните:

Дирекция „Защита правата на пациентите“:

 

 • подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани със защита правата на пациентите;
 • участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързани с правата на пациентите;
 • координира и участва в подготовката на рамкови позиции, указания, анализи, информация и становища във връзка с правата на пациентите от компетентност на министерството;
 • координира участието в срещи и форуми, организирани от институции на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество в областта на правата на пациентите;
 • разработва и съгласува национални програми, стратегии и планове в областта на защита правата на пациентите;
 • планира, организира, подпомага и координира цялостната дейност на министерството в областта на защита правата на пациентите;
 • подготвя материали, документи и становища, извършва анализи и предлага мерки за подобряване и защита на правата на пациентите;
 • организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;
 • осигурява обслужване на дейността на Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни, Обществения съвет по правата на пациентите и на други съвети и комисии от областта на компетенциите на дирекцията;
 • участва в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, свързани с дейността на дирекцията;
 • изготвя анализи на нормативната уредба, свързани с правата на пациентите и  предложения за промени;
 • участва в разработването на системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения;
 • изготвя анализи на проведени проучвания относно удовлетвореността на пациентите;
 • предоставя консултативна помощ по проблемите, свързани с правата на пациентите.

Веднага след обнародването на промените в Държавен вестник ще бъдат обявени конкурси за всяка от длъжностите в новата дирекция.

Министърът на здравеопазването Д-р Стойчо Кацаров призовава всички пациентски организации да информират своите членове за възможността, ако същите имат подходящо образование, опит и желание за работа в държавната администрация, в защита на правата на пациентите да подадат своите документи.

Коментари