Публикация

НЗОК е платила 458 млн. лв. за извънболнична помощ през първото полугодие

НЗОК е платила 458 млн. лв. за извънболнична помощ през първото полугодие

През първото полугодие на 2021 г. Националната здравноосигурителна каса е изплатила 458 039 300 лв. на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ.

 

Плащанията към първичната и специализираната извънболнична помощ

 

медико-диагностичната дейност и денталната помощ включват:

 

  • здравноосигурителни плащания за извършена дейност;
  • плащанията по „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“;
  • плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка, поради епидемично разпространение на COVID-19 съгласно чл. 15а от „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците“.

Това съобщиха от НЗОК.

 

Данните по районни здравноосигурителни каси (РЗОК) и по изпълнители на извънболнична медицинска и дентална помощ може да намерите в прикачения файл.

Прикачени файлове

ИМДП плащания 0101-30062021 по РЗО...

Коментари