Публикация

Проф. Доброслав Кюркчиев: Ролята на HLA-B27 при спондилоартрити (ВИДЕО)

Проф. Доброслав Кюркчиев: Ролята на HLA-B27 при спондилоартрити (ВИДЕО)
  • Какво представлява генетичният фактор HLA-B27 ?
  • Каква роля играе за активиране на анкилозиращ спондилит - болест на Бехтерев?
  • Кой, защо и как трябва да се изследва за наличие на  HLA-B27? 
  • Всеки, който е положителен за  HLA-B27 ли е предразположен към спондилоартрози?
  • Каква е ролята на наследствеността?   

 

Отговори на тези въпроси дава специалистът по имунология проф. д-р Доброслав Кюркчиев

Лаборатория по Клинична имунология

УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Катедра по Клинична имунология

МФ, МУ-София

 

Вижте какво казва експертът:

Коментари

Благодаря, проф. Кюркчиев, за интересната и разбираемо поднесена презентация. Бъдете здрав и очаквам следващата тема.

Здравейте проф. Кюркчиев!Следя с интерес  вашите  изяви и съм отново  впечатлена от  Вашето  видеообръщение от 18 март 2022г.Много  точно и  ясно  сте  представили  стъпките  в имунологичният процес   по  принцип. Тук става  въпрос  за  ваксините  ,но  процеса  е  аналогичен  и при   други  случаи. Как  ще  се  разбере и  тълкува  от  съответният лекар,зависи  много  от  неговата  подготовка и  знания  по  този  въпрос.Още  веднъж  Ви  подравявам за  тази  видеопрезентация.Бъдете  здрав! 

Отлично поднесена презентация.Благодаря ви,проф.Кюркчиев.Завиждам искрено на студентите,на които преподавате.Ще очаквам с интерес и други ваши презентации.

Хубава презентация. Поздравления за проф. Кюркчиев. Представена ясно,точно ,разбираемо за общата аудитория. Генетиката и имунологията вървят заедно.През последните 20 години се натрупаха широка база данни в тази област. Генетичната основа на имунният отговор или /генетиката на имунитета/ ,показа сложното регулиране на имунната система на клетъчно ниво. Имунорегулаторните гени,съставящи главният тъканно- съвместим комплекс у човека/HLA- human leucocyt antigens system/,кодират серия от повърхностни полиморфни Аг ,принадлежащи към 3 отделни класа/I,II, III/ които регулират имунният отговор. Показа още , че АЗ ,не само в областта на ревматологията, са свързани с унаследяване на генни мутации, не на един , а на множество гени,които сътрудничат не само помежду си, но и с околната среда. Да не забравяме и факта , че ние получаваме своите гени от двамата си родители. Тук количеството на унаследените " автоимунни гени" е от значение ,за изявата на АЗ.Само 1/3 от причините за автоимунните заболявания /АЗ/се свързват с вродена предразположеност . Докато останалите 2/3 от причините се дължат на околната среда,храненето и начина на живот. Струва ли си ,тогава да се подлагаме на изследване за автоимунни гени/ т . е., гените ,които предразполагат към дадено, конкретно АЗ/. Отговорът е :ДА ./изследването е само веднъж в живота/. Знаейки тази информация , с нашето поведение и начин на живот , може да повлияем на тези 2/3 от причините, тези 2/3 ,които могат да бъдат контролирани от самите нас. Ето и един пример за това : 90% от хората с цьолиакия,имат един от вариантите на HLA/клас II/,известни като DQ2/90%/ и DQ8/5%/ и те могат да живеят с този дефект ,като изключат храните съдържащи глутен. Примери много.Изводите са ясни. Може би тези натрупани знания в тази област на медицината ,ще ни дадат отговор на много въпроси ,свързани с COVID-19 .