Публикация

Започват разговори за промяна в цената на КОВИД пътеките

Започват разговори за промяна в цената на КОВИД пътеките

През последните седмици се наблюдава повишаване броят на новооткритите случаи на пациенти с COVID-19, като е увеличен броят на хоспитализираните пациент както по клинични пътеки, така и в интензивните отделения.


От асоциации и сдружения на болниците постъпиха сведения за разходите на лечебни заведения за болнична медицинска помощ при лечението на пациенти с COVID-19. Данните показват, че

 

в много от случаите агрегираните разходи, направени от болниците, надвишават финансирането на това лечение

 

чрез заплащане по определените в НРД клинични пътеки и в някои от случаите и по КП за интензивно лечение.


Предвид очакваното повишаване на броя на хоспитализираните пациенти с COVID-19, най-бързият възможен вариант за подкрепа на лечебните заведения за БМП в тази ситуация е да се повишат цените на клиничните пътеки № 39, № 48 и № 104 в случаите, когато се извършва лечение на пациенти с доказан COVID-19.


Затова БЛС предлага да се изготви допълнително споразумение към НРД за медицинските дейности 2020-2022 г.

 

като увеличението на посочените клинични пътеки да влезе в сила от 01.08.2021 г. и да важи за времето на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна.

Коментари