Публикация

Рядък случай на атрезия на химена.

Рядък случай на атрезия на химена.

Увод :

Атрезията на химена е краен вариант на различията в конфигурацията му. Вариациите в ембрионалното развитие на химена могат да доведат до фенестрации, преграда, микроперфорации, изместване напред, различия в еластичността на тъканта и др.Въпреки прегледите на външните полови органи през неонаталния и ранния детски период, вариациите в конфигурацията на химена често не биват диагностицирани до настъпване на първата менструация.Атрезията на химена, както и свързаните аномалии на женската полова система са резултат от аномални или незавършени процеси в ембрионалното развитие.Пренатално атрезия на химена може да бъде открита при ултразвуково изследване. В тези случаи аномалията е видима поради наличието на хидроколпос, хидрометроколпос или мукоколпос.Преди настъпване на пубертета атрезия на химена може да бъде открита при гинекологичен преглед по друг повод.През пубертета атрезия на химена се проявява с липсата на първа менструация (първична аменорея). Състоянието е рядка, но важна причина за първична аменорея. Други прояви могат да бъдат болка или палпираща се маса в долната част на корема.

Абстракт:

Въведение. Острата ретенция на урина при дете е рядкост. Хематоколпосът може да причини механично запушване, което да доведе до остра задръжка на урина.

Доклад за случая. 12-годишно момиче с анамнеза за постепенно утежняваща се ретенция на урина от около месец, лекувана преди това по повод съмнение за уроинфекция. Няма данни за  започнала менструация, не съобщава за предменстурални симптоми. При прегледа се установява пикочен мехур с над 500 ml остатъчна урина и синкаво-сиво изпъкналост отзад на уретралния канал. При ехографското изследване се установи голяма маса в задната част на пикочния мехур, наподобяваща хематоколпос, и това беше потвърдено с КТ. Пациентката се катетеризира и в крайна сметка претърпя хименектомия с помощта на кръстосан разрез. Тя се възстанови добре след операцията.

 

Заключение. В случай на дете, при липса на данни за настъпила менструация, с остра задръжка на урина, хематоколпосът трябва да се разглежда като диагноза.

Представяне:

Ще представим случай на остра задръжка на урина в резултат на неперфориран химен, причиняващ хематоколпос. Честотата на неперфорирана химена е 1 на 2000 момичета, като при приблизително половината от тях се установява  ретенция на урина. Хематоколпосът е рядко състояние, при което влагалището е изпълнено с менструална кръв, причинено от утеровагинални патологии. Повечето от случаите на неперфориран химен имат спорадичен характер.

Случай:

През юли 2021г , 12-годишно момиче постъпва по спешност поради данни за дизурични смущения от около 2-3 седмици, постепенно засилващи се в анурия през последните 2 дни и остро настъпила ретенция на урината в последните 24 часа, придружена със супрапубична болка. Не съобщава за повръщане или чревни смущения.

При осъществения преглед, корема позволява дълбока палпация, слабо болезнен над симфизата, като се усеща добре изпълнения пикучен мехур. При направеното Ехо на коремни органи се установява формация с големина над 10см изпълваща малкия таз, не добре отграничваща се от пикочния мехур. След катетеризиране с катетър 10cH, от който изтече обилно количество бистра урина, се визуализира добре пикочния мехур, матката, огледаха се бъбреците и останалите коремни органи, без видими патологични измененния. Единствено се установи формация с големина 12/8/7см заемаща заемаща пространството зад пикочния мехур и непосредствено под матката. След ултразвуковото изследване на пациентката се направи спешен КТ, който установи течноеквивалентна формация, разположена в средната линия на таза, която има няколко течни слоя, състоящи се  от кръвни продукти, простираща се от матката до перимеума . Промени свързани със силно увеличена матка изпълнена с менструална кръв.

Впоследствие пациентката беше подложена на спешна хименотомия (с помощта на кръстосан разрез) с дренаж на хидроколпоса. Следоперативния период премина гладко, на фона на натибиотична терапия. При извършения контролен преглед 3 седмици по- късно пациентката не съобщава проблеми с уриниранто и вече има нормална менструация.

Обсъждане:

Острата задръжка на урина не е често срещано явление при малки момичета и е по - характерна при момчетата. При деца, причините могат да включват механични препятствия (камъни в пикочните пътища, стриктури на уретрата, травма на външните гениталии и неперфориран химен), неврологични нарушения и инфекция на пикочните пътища.

Неперфорираният химен е рядка аномалия на гениталния тракт, която има честота около 1 на 2000 . Впоследствие може да възникне остра задръжка на урина поради компресиращия ефекта, наложен върху пикочния мехур и уретрата.

Този случай служи за илюстрация, че при малки момичета с аменорея и остра задръжка на урина, макар и рядко, диагнозата хематоколпос трябва да се обмисли и изключи.

Коментари