Публикация

Изтъкнат полски офталмолог ще бъде гост в МУ-Варна

Изтъкнат полски офталмолог ще бъде гост в МУ-Варна

В периода 25 - 30 август 2021 г. проф. Марцин Стопа, ръководител на Катедрата по очни болести и оптометрия към Медицинския университет в Познан, Полша, ще бъде гост в МУ-Варна. Като част от програмата Европейски научни мрежи, визитата на специалиста ще бъде в подкрепа на профилактичната програма за опазване на очното здраве на населението на всички нива. Организатори са МУ-Варна и Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна. Програмата обхваща пациенти с усложнения от социално значими заболявания.


Проф. Стопа е един от най-добрите ретинални хирурзи в Европа, пионер в иновативните генетични терапии на ретината

 

Той ще представи лекция за приложението на лукстурна, генетична терапия, разработена за борба със заболяването пигментен ретинит. Специалистът има богат опит в приложението на иновативния препарат, който се инжектира еднократно в окото и спира прогресирането на тази рядка наследствена болест. Неговата петдневна визита има за цел обмяна на опит със специалистите от Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна и стратегическо партньорство в дългосрочен план. Програмата ще включва безплатни прегледи и иновативни операции на пациенти с ретинални проблеми.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Националната научна програма „Европейски научни мрежи“ е приета с Решение № 5578/06.08.2020 г. на Министерския съвет. Програмата, финансирана от бюджета на Министерството на образованието и науката, подпомага български изследователски институции, чиито проектни предложения са получили висока оценка от Европейската комисия по мярката „Туининг" на Рамковата програма „Хоризонт 2020".
Общата цел на Националната програма „Европейски научни мрежи“ е да засили и поддържа транслационната невронаука в Медицински университет – Варна на най-високо ниво, както и да революционизира клиничната практика за лечение на мозъчни дегенеративни разстройства в България

 

Коментари