Публикация

НЗОК предлага анекс към НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.

НЗОК предлага анекс към НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.

Във връзка с очаквана поредна вълна и повишена заболеваемост от COVID-19 Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати писмо до Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) с предложение за

 

актуализиране цената на клиничните пътеки с № 39, 48 и 104 за лечение на пациенти с доказан COVID-19

 

С писмо, с изх. № 17-01-186/03.08.2021 г., НЗОК предостави на БЛС проект на Договор за изменение и допълнение на НРД за МД за 2020-2022 г. между НЗОК и БЛС, касаещ увеличаване на цената на КП № 39, 48 и 104 за случаите с доказан COVID-19, за изразяване на становище.

 

След получаване на становището Надзорният съвет на НЗОК и УС на БЛС ще пристъпят към преговори и подписване на Договор за изменение и допълнение на НРД за МД за 2020-2022 г.

Коментари