Публикация

МУ-Варна обявява допълнителен прием за специалността „Биомедицинска техника и технологии“

МУ-Варна обявява допълнителен прием за специалността „Биомедицинска техника и технологии“

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване за обучение срещу заплащане за една от най-новите специалности „Биомедицинска техника и технологии“ в редовна и задочна форма на обучение. Таксите за обучение за учебната 2021/2022 година в двете форми можете да видите тук. Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се извършва без полагане на конкурсни изпити. Кандидатства се с оценката по математика от ДЗИ (при неположен ДЗИ балообразуваща при класирането е оценката от курса на обучение) и средния успех от дипломата за средно образование.


Крайният срок за подаване на документи е 20 август 2021 г. включително


Кандидат-студенти, които вече са кандидатствали в МУ-Варна през учебната 2021/2022 г. - за да участват в допълнителното подаване на документи, е необходимо да заплатят дължимата такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит в размер на 50 лв., след което да изпратят платежния документ на имейл ksk@mu-varna.bg (като снимка или сканиран образ). Имейлът трябва да бъде изпратен от електронната поща, с която кандидатите са се регистрирали в системата за онлайн прием на МУ-Варна. В текста на имейла трябва да опишат за коя форма на обучение или и за двете (редовна/задочна) желаят да кандидатстват (когато желанията са за двете форми на обучение се номерират по следния начин: с номер 1 – първо, най-силно желание, 2 – второ желание). Кандидатите ще получат потвърдителен имейл, че документът е изпратен успешно.


Кандидати, които до момента не са подавали документи за кандидатстване в МУ-Варна

 

трябва да се регистрират в системата за онлайн прием на МУ-Варна от тук. Необходимо е в нея да се прикачат сканирани или снимани: диплома за средно образование и документ за платена такса (50 лв.). Таксите за кандидатствате могат да заплатят по банков път или чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy pay.


Банкова сметка на МУ-Варна:
Банка ДСК ЕАД,
Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Повече информация, свързана с приема в МУ-Варна, можете да получите на тел. 052/677 060 или 052/677059.

 

Специалността „Биомедицинска техника и технологии“ е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и клиничната дейност апаратура, софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и за обработка на медицински изображения и симулации.


Учебният план

 

включва задължителни дисциплини от научните области на инженерните, информационните и медицинските науки, формиращи специалисти с интердисциплинарна подготовка, както и избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите могат да избират в зависимост от интересите си.


Обучението е в редовна или задочна форма с продължителност осем семестъра и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Полученото висше образование позволява на инженера по биомедицинска техника и технологии да работи като консултант, сътрудник по технически въпроси, поддръжка на медицинска техника и др. в различни лечебни заведения, фирми за производство, поддръжка и търговия с медицинска техника, контролно-аналитични лаборатории и научноизследователски организации и др.


Завършилите курса на обучение придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“

 

с професионална квалификация „инженер по биомедицинска техника и технологии“. Могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „магистър“ в същото или друго професионално направление и да участват в различни форми на продължаващо образование.

Коментари