Публикация

Законодателна рамка и практически опит при верификация на лекарствата в аптеките (ВИДЕО)

Законодателна рамка и практически опит при верификация на лекарствата в аптеките (ВИДЕО)

В рамките на на 14-ото издание на Българските фармацевтични дни Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата престави процеса на верификация вече не като проект, а като ежедневра работа. Тя обясни, че въпреки че промените в ЗЛПХМ  са факт от началото на 2020 г., те още не се прилагат от контролните органи, което дава допълнителна възможност на фармацевтите да усвоят максимално процеса на верификация и дезактивиране.

 

Ето какво можете са научите от презентацията:

 

  • Показатели за безопасност: сериализация + средство срещу подправяне

 

- изисквания на метричния код спорeд GS1

 

- код на продукта във формат GTIN

 

- елементи на уникалния идентификационен код (УИК) в България

 

  • Задължения на ПРУ/производители и на търговците на едро
  • Основни задължения на аптеките:

- свързване с Националната система за верификация на лекарствата,

- проверка на показателите за безопасност за всяка опаковка,

- дезактивиране на кода в системата в края на веригатата на доставка (когато  лекарственият продукт се отпуска на пациента),

- делегиран регламента (ЕС) 2016/161

 

  • Българската система за верификация на лекарствата BgMVS като интегрална част от единната Европейска система за верификация на лекарствата ,
  • Предимства на BgMVS и защита на данните,
  • Санкции при производство, внос, съхранение, продажба или предоставяне на фалшифицирани лекарствени продукти и посредничество при покупко-продажба на фалшифицирани лекарства - според бизнеса.

 

Свързаните у нас аптеки със системата за верификация са 2925, около 10% още не са, отбеляза Паунова. Проблем има с болничните аптеки и с отписването на Rx медикаменти спрямо обема на пазара, където сме доста назад в сравнение с други европейски държави.

 

 

 

 

 

Коментари