Публикация

Допълнителни профилактични прегледи за учители след COVID-19

Допълнителни профилактични прегледи за учители след COVID-19

Учителите, преболедували COVID-19, ще имат право на допълнителни профилактични прегледи и консултации извън осигурените в рамките на задължителното здравно осигуряване.


За прегледи на 12 000 учители са предвидени 180 000 лева

 

по Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която беше приета от правителството. Профилактичните прегледи ще са свързани със сърдечносъдови, стомашно-чревни, чернодробни, бъбречно-урологични, ендокринни, гинекологични, андрологични и кожни заболявания, болести на централната и периферната нервна система, на дихателната система, на опорно-двигателния апарат и на очите.


Прегледите ще се плащат от образователните институции, а МОН ще им възстанови до 15 лева от стойността на направения разход.


Предвидени са също 200 000 лева за рехабилитация на 2000 учители по програмата на НОИ

 

Те трябва да имат установена диагноза, записана в направление от личен или лекуващ лекар. Рехабилитацията ще се осигурява за 10 групи заболявания. На всеки включен участник ще се възстановяват 100 лева от направените разходи.


Програмата обхваща заетите в системата за предучилищно и училищно образование учители, директори и други педагогически специалисти. Тя е насочена към подкрепа и опазване на здравето им чрез дейности за активна профилактика и рехабилитация на най-често срещаните заболявания. Провеждането на профилактика и рехабилитация ще помогне за подобряване на здравния статус на учителите и другите педагогически специалисти, за укрепване и повишаване на работоспособността им, особено след пандемичните 2020 и 2021 г. Така ще се гарантира задържане на по-опитните учители и другите педагогически специалисти в предучилищното и училищното образование, смятат от МС.

Коментари