Публикация

Гарантирани са парите за медиците на първа линия

Гарантирани са парите за медиците на първа линия

Във връзка с постъпили запитвания от лечебни заведения, свързани с неяснота и спорове при тълкуванието и прилагането на Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, БЛС излезе с предложение до НС на НЗОК за съвместно указание. С него по категоричен начин се гарантират договорените средства за медиците от болнична и извънболнична медицинска помощ.

 

Или:

 

Парите за ОПЛ и за ДКЦ-тата се определят на база заболеваемостта от Ковид в страната

 

За работещите в болниците се изплаща нетно допълнително трудово възнаграждение в размер на 1000 лв., съответно 1200 лв. при данни за заболеваемост над 600 на 100 000 души, когато е работил пълен работен месец по график в съответната клиника/отделение/структура. За персонала, който няма изпълнен пълен работен месец – сумата на допълнителното възнаграждение се изчислява процентно спрямо реално отработените по график в съответната структурата часове/дни за месеца.


Категорично заявяваме, че

 

размерът на горепосочените възнаграждения не зависи от часовете, през които персоналът е осъществявал пряко дейности по наблюдение

 

диагностика и лечение на пациент/и, представляващи потвърден случай на COVID-19, а от отработени по график часове през месеца в съответната структура.

 

Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Предложение.pdf

Коментари