Публикация

НСОПЛБ свиква общо събрание

НСОПЛБ свиква общо събрание

Управителният съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) свиква Общо събрание на делегатите на сдружението на 11 септември (събота) от 10:00 часа в Пловдив.


Събитието, което ще се проведе в хотел „Гранд Хотел Пловдив“, зала „Москва“, ще премине при следния дневен ред:

 

  1. Отчет за дейността на УС на НСОПЛБ за периода юни 2017 – юни 2021 г.
  2. Избор на председател на УС, заместник-председатели, секретар и членове на УС, както и трима резервни членове на УС.
  3. Избор на членове на контролната комисия и комисията по професионална етика.
  4. Обсъждане на основни насоки за дейността на сдружението през следващите четири години.

Регистрация на делегатите

 

- от 15:00 до 19:00 часа на 10 септември и от 8:00 до 9:30 часа на 11 септември, уточняват от НСОПЛБ.


Официалната покана за събранието можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

izh-n-18-pokana-ois-2021.pdf

Коментари