Публикация

Най-важният урок: Работа в екип!

Най-важният урок: Работа в екип!

Пандемията от COVID-19 подложи на изпитание целия свят, но и беше възможност ВМА да докаже за пореден път, че е еталон в българското здравеопазване.

Медицинската общност научи първо колко е важен комплексният подход и това да се работи екипно. От изключителна важност е структурата на ВМА и това, че сме многопрофилна болница, в която работят толкова много и различни опитни специалисти

- изтъква проф. Камен Плочев, ръководител на Първа клиника по инфекциозни болести, който заедно с десетки свои колеги от ВМА вече година и половина се борят с коварната зараза.


Именно екипността и сплотеността бяха опорните точки в работата им с бъдещи военни лекари

 

които през последния месец бяха на стаж при тях.


На теория и на практика инфекционистите запознаха курсантите с историята и разновидностите на инфекциозните болести, както и с напредъка при тяхното лечение и профилактика. Акцент бе поставен върху ваксините, в това число и при борбата с новия коронавирус.


С ясна визия, гъвкавост, адаптиране към конкретната ситуация и индивидуален подход към всеки пациент се „сблъскаха” още бъдещите медици под пагон по време на престоя си в двете инфекциозни клиники.

 

И още – с пациенти с коронавирус, лаймска болест и други от широкия кръг инфекциозни заболявания, с чиято диагностика и лечение са ангажирани екипите на ВМА.

 

Коментари