Публикация

Допълнение в наредба гарантира лечението на деца с онкозаболявания

Допълнение в наредба гарантира лечението на деца с онкозаболявания

Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди
навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след тази възраст до приключване на терапията. Това предвижда проект на Министерството на здравеопазването (МЗ), публикуван за обществено обсъждане до 8 септември 2021 г.

 

Заплащането на лечението на деца ще бъде добавено към Наредба 2 от 2019 г. Причината е, че досега в Наредбата за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане липсва заплащането на тези дейности и така тя е в противоречие със Закона за здравето, се посочва в мотивите на министерството. 

 

За прилагане на новата уредба не се изискват допълнителни финансови ресурси,


тъй като и в момента законовата разпоредба се спазва, като започнало онкологично или
онкохематологично лечение на децата по Наредба № 2 от 2019 г. продължава да се
заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и след навършване на 18 г.
до приключването му, за сметка на трансфер от бюджета на МЗ, който е осигурен.

 

Промяната в закона е в сила от края на 2019 г. и за целите на нейното изпълнение се предвиждат регулярно необходимите финансови ресурси по бюджета на МЗ за трансфер към бюджета на НЗОК за всяка следваща бюджетна година.

 

 

Коментари