Публикация

България ще получи 147 млн. лв. за инвестиции в здравеопазването

Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването получи положителна оценка от комисията по оперативна програма „Регионално развитие”.


Това означава, че България ще получи 147 млн. лв. за инвестиции в здравеопазването. Средствата ще бъдат изразходвани за развитие и подобряване на достъпа до онкологична помощ, както и за преструктуриране на домовете за деца до 3 години, съобщава здравното министерство.

13 са болниците* в страната, които ще кандидатстват за средства за развитие на онкологичното лечение. Три от тях ще обслужват населението на национално ниво, а останалите 10 на областно. Лечебните заведения са подбрани според географското положение, наличието на медицински кадри, сграден фонд, хоспитализации и др.

За лечебните заведения с национална значимост ще се отпуснат 63 500 000 лв. За десетте областни центъра -  73 500 000 лв.  С тези средства ще се осигури нужната апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания. 

За националните центрове е предвиден пакет от 10 типа апарати като линейни ускорители, планиращи системи, дозиметрична апаратура и други. В една от тези болници ще се произвеждат и изотопи за онкологична диагностика.

За регионалните центрове е предвиден пакет от 13 апарата, между които са дигитални мамографи, компютърни томографи, магнитни резонанси, рентгени, интегрирани лабораторни системи и други. Регионалните и националните центрове ще бъдат свързани с мрежа за обмен на медицински данни, за да се улесни достъпът на диагностицираните пациенти до лъчелечението на регионално ниво. 

Апаратурата за всяка болница е подбрана според наличността в съответното лечебно заведение и потребностите в региона. Проектите на 6 от болниците вече са готови и ще бъдат разгледани от оценителната комисия. Предстои да се подадат и проектите на останалите 7 болници. След разглеждането им ще започне и усвояването на средствата. Очаква се това да стане до края на 2012 г.

В Средносрочната рамкова инвестиционна програма се предвиждат 10 млн. лв. за финансиране на деинституционализирането на домовете за деца до 3 години. С тях ще се преструктурират домовете в Пазарджик, Кюстендил, Русе, Перник, София, Пловдив, Търговище, Монтана, Габрово. Те са избрани според наличността на услуги в общността, брой настанени деца, профил на децата, сграден фонд и др. Средствата ще се използват за ремонтирането на сградите на домовете.

В тях след извеждането на децата в семейна среда ще се предоставят нови услуги. Сред тях са създаването на дневни центрове, в които родителите на децата ще могат да ги оставят сутринта и да ги вземат вечер. През това време за децата ще се грижат педагози и медицински специалисти.

В сградите на домовете ще се разкрият и здравни кабинети за безплатни консултации на децата и майките им. Освен това ще се създадат жилища за децата с увреждания, които не са получили шанс за връщане в биологичното им семейство или осиновяване. В тях ще живеят не повече от 8 деца, като в една стая ще бъдат настанени по две. Допълнителни 16 млн. лв. от ОП „Развитие на човешки ресурси” ще се използват за анализ на нуждите на децата, обучение на персонала и други.    

_______
*МБАЛ-Монтана, УМБАЛ-Плевен, МБАЛ-Велико Търново, МБАЛ-Русе, УМБАЛ-Варна, МБАЛ-Бургас, МБАЛ-Сливен, УМБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Кърджали, МБАЛ-Смолян, СБАЛО-София, УМБАЛ „Александровска” (София), МБАЛ-Благоевград.

Коментари