Публикация

Проф. Мурджева: Болниците не трябва да са търговски дружества

Проф. Мурджева: Болниците не трябва да са търговски дружества

Реформата в здравеопазването е повече от належаща, но очевидно никой от години не иска „да вади горещите картофи от огъня“ на хаоса. Това отбелязва проф. Мариана Мурджева, клиничен имунолог и ректор на Медицински университет – Пловдив, в дискусия, организирана от Кредоуеб, по актуална и важна за обществото тема: „Уроците от COVID за българската медицина и здравеопазване“.


Проф. Мурджева описва 6 най-важни стъпки за здравна реформа

 

Публикуваме коментара й без редакторска намеса:

  1. Премахването на търговските дружества на болничните заведения („търговците влезнаха в храма“ на медицината) и т.нар. „пътечкова медицина“ са само една от стъпките на реформата.
  2. Необходима е широка и ползотворна дискусия между МЗ, БЛС, научните дружества и медицинските университети за изясняване на приоритетите в реформата, незабавен анализ на съществуващите недостатъци и конкретни мерки за преодоляването им.
  3. В медицинските университети е нужно актуализиране на т. нар. Единни държавни изисквания (ЕДИ) за изучаване на определени дисциплини от студентите по медицина със задължително включване в учебния план на „спешна медицина“, „гериатрия“, „онкология“, „палиативни грижи“, „персонализирана медицина“, „регенеративна медицина“ и други съвременни тенденции в клиничната практика. Тази актуализация вече е инициира в МУ-Пловдив, но изисква консенсус с другите МУ и утвърждаване в МОН и МЗ.
  4. Промени в ЕДИ са належащи и за студентите в специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“ с повече практическа насоченост и ограничаване на големия брой лекции и теоретични занимания за сметка на практиката. В МУ-Пловдив от учебната 2021/22 г. вече правим такива промени с по-голям фокус върху клиничната практика, но трябва да стане на национално ниво.
  5. Въпросът за специализациите на новозавършилите лекари е нерешен от години въпреки последните Наредби 5 и 8, които „запушиха“ оставането на новозавършилите лекари в страната.
  6. И не на последно място, обществото и правителството (което и да е то) трябва да е наясно, че не разкриването на нови частни медицински университети и факултети, а подобряване на качеството на обучението и стажовете е също стъпка към реформата в здравеопазването.

Има и други неща за размисъл....

 

 

>>>Включете се и Вие в дискусията, за да видите повече гледни точки и коментари на медицински специалисти!

 

Коментари

Ако не са търговски дружества кой ще ги финансира