Публикация

Дете с болки в корема се оказа заразено с 4 различни паразита

Дете с болки в корема се оказа заразено с 4 различни паразита

Необичаен случай на 5-годишно дете от град Стралджа в област Ямбол беше диагностициран от паразитолози в лаборатория “ЛИНА”. Малкият пациент страдал от болки в корема и диария, като нямал температура. След преглед личният му лекар назначил паразитологично изследване. То е извършено от лаборатория „ЛИНА”, която е една от най-големите в страната. От пробата са изолирани цисти Lamblia intestinalis, вакуолни форми на Blastocistys hominis, цисти на Entamoeba coli, а от седимента яйца на Hymenolepis nana.

 

“Детската възраст е най-уязвима по отношение на чревни паразитози, което се обяснява с недостатъчно добре изградените хигиенни навици, както и с тесния контакт в детските заведения. Въпреки това, откриването на четири паразита в един пациент, е сравнително рядко явление. До този момент не сме документирали подобен случай”, обясни д-р Иван Макавеев, специалист по  медицинска паразитология в лаборатория „ЛИНА”.

 

На пациента е изследвана периферна кръвна картина, като патологични отклонения не са установени. Извършено е микробиологично изследване на фецес, при което пробите за Candida spp, Salmonella и Shigella spp са отрицателни. Изследван е и калпротектин от фецес, като се установяват умерено завишени стойности.

 

Случаят  буди  интерес и екип от лаборатория „ЛИНА” в състав: д-р Иван Макавеев, д-р Джанан Шериф, д-р Калина Лазарова, Красимира Чернаева – биолог, съвместно с доц. Милена Карчева, декан на Факултета по обществено здраве в МУ-Плевен, подготвят научна статия. Тя е публикувана в елитно полско списание Annals of Parasitology. (Case report: 347-349. doi: 10.17420/ap6702.349), (https://www.annals-parasitology.eu/go.live.php/PL-H240/2021-vol-67-2.html).

 

„Наличието на четири паразита в един пациент е казуистика в 21-ви век в Република България. Все пак този факт подсказва за нуждата от подобряване на личната хигиена и обществената профилактика”, допълва д-р Макавеев.

 

В случай, че паразитозите не бъдат открити навреме и нелекувани, могат да доведат до по-сериозни здравословни проблеми. Затова е небходимо екипът, правещ изследванията, да има нужната компетентност и да е бдителен дори за паразити, които не са толкова често срещани. Това потвърждава мнението, че медицинската паразитологията е  необходима, макар за съжаление превръщаща се в рядка специалност. Затова лаборатория „ЛИНА” не само извършва паразитологични изследвания, тя се грижи да създаде бъдещи кадри.

 

Лабораторията е сертифицирана от Министерството на здравеопазването като база за следдипломно обучение на лекари по специалност „Паразитология”. В момента в нея се обучават двама млади медици – д-р Лазарова и д-р Шериф.

 

„Радвам се, че тук можем да им предадем ценен опит, защото изследваме голям обем от проби и имаме интересни случаи. Професионалното отношение към всяка една проба е предпоставка за  правилното диагностициране и последващо своевременно лечение на паразитозите”, споделя д-р Макавеев.

 

 

Коментари