Публикация

Връзка между T-score и риска от невертебрални фрактури при лечение с денозумаб до 10 години

Връзка между T-score и риска от невертебрални фрактури при лечение с денозумаб до 10 години

В основното 3-годишно проучване FREEDOM при постменопаузални жени с остеопороза, денозумаб значително:

  • Потиска маркерите на костен обмен;
  • Увеличава костната минерална плътност (КМП) на лумбален гръбнак, цяло бедро и дистална 1/3 радиус;
  • Намалява риска от появата на нови вертебрални, невертебрални и бедрени фрактури, в сравнение с плацебо.

Голяма част от участниците с остеопороза постигат T- scores над прага за остеопороза (т.e. T-score ≥ –2,5), благодарение на продължителното лечение с денозумаб до 10 години.

  • Процентът жени с T‐score на цяло бедро > ‐2,5; > ‐2,0 или > ‐1,5 прогресивно се увеличава от 75%, 53% и 31% в началото на проучването, като достига до  95%, 81% и 61% след 10 години лечение с денозумаб;
  • Процентът жени с T‐score на бедрена шийка > ‐2,5; > ‐2,0 или > ‐1,5 също се увеличава от 67%, 39% и 16% в началото на проучването до 89%, 69% и 45% след 10 години лечение с денозумаб;

Това е едно от най-големите дългосрочни проучвания на терапевтична интервенция в областта на о ... ...

Публикацията е за логнати потребители

Моля, регистрирайте се или влезте с вашия профил, за да прочетете цялата публикация.

Коментари