Публикация

МЗ: Носете защитна маска и спазвайте физическа дистанция

МЗ: Носете защитна маска и спазвайте физическа дистанция

Министерството на здравеопазването припомня:


Съгласно Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г. на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров

 

носенето на защитна маска за лице и спазването на физическа дистанция

 

е задължително за всички хора, когато се намират в закрити обществени места, включително транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.


Всички, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.

 

Удължиха срока на епидемичната обстановка до края на ноември


Спазването на физическа дистанция и носенето на защитна маска за лице е задължително и при посещение на:

  • присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица;
  • посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца;
  • конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма;
  • културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство);
  • спортни състезания с публика;
  • на всички пазари, тържища и базари.

За да бъде ефективно носенето на защитна маска за лице

 

същата трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.


За работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19, може да се допусне изключение от изискването за носене на маска за лице на работните им места. Това става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите.

Препоръки към гражданите за правилно използване на предпазни маски за лице: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/13/preporki_maska.pdf


Как да предпазим себе си и околните: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/14/kak_da_predpazim_sebe_si_i_drugite.pdf

 

Коментари