Публикация

БЛС: Възразяваме срещу начина на разпределение на средствата по актуализацията на бюджета на НЗОК

БЛС: Възразяваме срещу начина на разпределение на средствата по актуализацията на бюджета на НЗОК

Българският лекарски съюз категорично възразява срещу начина на разпределение на средствата по актуализацията на бюджета на НЗОК, която беше гласувана на първо четене от Здравна комисия.


В Закона за здравното осигуряване категорично е записано, че средствата от здравноосигурителни вноски се гласуват от Народното събрание по пера. Това би трябвало да се отнася и за средствата, събрани над предвидените в бюджета и планирани за актуализация.


Всички подзаконови нормативни актове: Национален рамков договор, методики, гласувани от Надзорния съвет на НЗОК и др., са пряко свързани със средствата, предвидени по отделните параграфи.


Недопустимо е допълнителните 120 млн. лева да бъдат дадени без ясно разпределение по направления

 

и решението за това къде да бъдат насочени да е оставено в ръцете на Надзорния съвет на НЗОК.


Мотивът за това решение, а именно - динамичната обстановка с пандемията и трудността да се предвиди точно по кое направление колко пари ще са необходими - е несъстоятелен. На прага сме на четвърта вълна, имаме опит, познаваме добре вируса и знаем какви са потребностите на системата. Подобен аргумент не може да бъде оправдание за така направеното предложение.


От предвидената актуализация

 

не става ясно отделени ли са средства за новата амбулаторна процедура за домашно лечение на COVID-19, която подготвя МЗ

 

и в какъв размер са те. Нещо повече: до този момент в БЛС няма постъпило предложение за нея, няма направени разчети, няма зададени критерии, не е ясно и каква е сумата, която ще заплаща НЗОК.


След всичко казано по-горе Българският лекарски съюз пита: С толкова много неизвестни кой ще гарантира справедливото разходване на тези средства? Как и по какви критерии НС на НЗОК ще решава как да бъдат разпределени парите по съответните направления? С липсата на прозрачност и предвидимост относно допълнителния ресурс няма как да бъде осигурено спокойствие за работещите в системата. А то е фундаментално за медиците в условията на Ковид пандемия.


Несигурност има и по отношение на парите за първа линия по Методиката за определяне размера на сумите, заплащани от НЗОК, за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка. Още с влизането й в сила до БЛС бяха изпратени редица сигнали за неясни моменти в нея и проблеми при тълкуването й. На 5 август поискахме да бъде подписано съвместно указание между БЛС и Надзора на НЗОК, за да могат те бъдат изчистени. Близо месец по-късно - указание все още няма, а проблемите се задълбочават. Повече от месец БЛС очаква от НЗОК и Анекса за увеличението на цените на Ковид пътеките, но и той липсва.


Всичко това се случва на фона на лавинообразното увеличаване на заболелите от Ковид и поредната жестока битка, която колегите водят без да им бъде осигурено спокойствие и сигурност.


Българският лекарски съюз призовава народните представители да се съобразят с мнението на съсловието и да не приемат в този вид актуализацията на бюджета, която предвижда допълнителните 120-те млн.лв. да бъдат разпределяни с решение на Надзорния съвет на НЗОК без яснота за какво ще бъдат разходвани.


Настояваме за ясно разпределяне на предвидените средства между ПИМП, СИМП, МДД, БП, лекарствени средства т.н.

 

между първо и второ четене на Законопроектът за изменение на бюджета на НЗОК. В противен случай има реална опасност постигнатият баланс между разходите за медицински дейности и лекарствени средства да бъде нарушен.


Настояваме още и в най-кратки срокове да бъдат изчистени всички спорни моменти по Методиката за определяне размера на сумите, заплащани от НЗОК, за работа при неблагоприятни условия и да бъдат гарантирани договорените средства за медиците от болнична и извънболнична медицинска помощ.


УС на БЛС

 

Коментари