Публикация

Две нови магистърски програми открива Факултетът по фармация в МУ-Варна тази година

Две нови магистърски програми открива Факултетът по фармация в МУ-Варна тази година


От учебната 2021/2022 година желаещите ще могат да кандидатстват за обучение в две нови магистърски програми към факултет „Фармация“ в Медицински университет - Варна – „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“.


От 1 до 23 септември 2021 г. кандидат-студентите могат да подадат документи за кандидатстване онлайн тук.


Обучението по специалността „Козметология“

 

е за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. То се провежда в задочна форма и е организирано в четири семестъра (две учебни години). Съдържанието на учебните дисциплини е съобразено със съвременните тенденции в областта на разработване, производство, внедряване и дистрибуция на козметични продукти. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа след изпълнение на изискванията по учебния план.

 

Специфичното съчетание от усвоени знания и изградени умения, съобразени със съвременните тенденции в развитието на козметичната индустрия, осигуряват професионални компетенции на бъдещия магистър по козметология за формулиране, производство, осигуряване на качеството, внедряване и реализиране на козметични продукти, включително фитокозметика, средства за лична хигиена, декоративна козметика, парфюми и др. Завършилите магистри по козметология могат да се реализират в производствени предприятия на козметичната индустрия, научно-изследователски лаборатории за иновации в козметологията, лаборатории за контрол на качеството на козметични продукти, държавни и фирмени научно-изследователски институти, висши училища с възможност за надграждане с ОНС „Доктор“, собствен бизнес за производство и дистрибуция на суровини и козметични продукти.


Втората нова специалност „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“

 

завършва с придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Тя се провежда в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Проектирана е да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към интегриране на различни научни области във връзка с разработване и реализация на нови идеи, продукти, услуги и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; прилагане на съвременни информационни и дигитални технологии; финансиране и реализиране на политики в областта на науката, технологиите и иновациите; успешно управление на иновационната и изследователска дейност.

 

Обучението завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Завършилите магистри могат да се реализират като експерти, мениджъри и консултанти при създаването и разработването на нови високотехнологични продукти, финансиране и управление на иновации, трансформационни решения и лидерство, управление на научно – изследователски процеси; екипи, стартиране на собствен бизнес.


Всички, които се интересуват от специалностите в МУ-Варна, могат да посетят Отворени врати в университета

 

тук и предварително да се ориентират за възможностите за висше образование и професионална реализация, които университетът предлага.


Медицински университет - Варна предлага обучение в 26 различни специалности. Интересът към всички тях е устойчиво висок. Традиционно най-желаните специалности са „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“. На голям интерес от страна на кандидат-студентите се радва и уникалната за България специалност „Военен лекар“, която се реализира съвместно с ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ - Варна и Военномедицинска академия - София.

Коментари