Публикация

Фондът за лечение на деца финансира терапията на още 19 малки пациенти

Общественият съвет към Фонда за лечение на деца е одобрил на последното си заседание 19 молби.


Това съобщи Министерството на здравеопазването.

Две деца ще заминат за първи път на лечение в чужбина. Други 12 малки пациенти ще преминат контролни прегледи и ще продължат терапията си извън страната.

Две деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България. На три деца ще бъде доплатена терапията в чужбина и у нас.

Общият размер на утвърдените средства е 354 378 лв.

От 1 януари  до 10 ноември тази година фондът е одобрил 236 заявления за финансиране на лечение. На 137 деца е осигурена терапия в чужбина, 53 деца са подпомогнати за лечението им България, а на 8 деца са направени генетични изследвания.

На 38 деца са отпуснати средства, когато се е налагало доплащане по лечението за извършени диагностични и лечебни процедури.

Общата изразходвана сума за одобрените 236 заявления през периода е в размер на 5 324 636 лева.

Коментари