Публикация

Цените на клиничните пътеки за COVID-19 - 1400 лв.

Цените на клиничните пътеки за COVID-19 - 1400 лв.

Цените на трите клинични пътеки, по които се лекуват пациенти с COVID-19, ще бъдат увеличени от 1200 на 1400 лв. Това е приел Надзорният съвет на здравната каса на заседание вчера, 26 август.


От съобщение на сайта на осигурителния фонд става ясно, че

 

предложението е изпратено до Българския лекарски съюз за съгласуване

 

и при одобрение ще бъде сключен анекс към Националния рамков договор, който ще отрази промяната.


„(...) По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна, НЗОК заплаща за КП № 39, КП № 48 и КП № 104 цена 1400 лв. за случаите, представляващи потвърден случай на COVID-19 (положителен резултат при приемане за хоспитализация или от проведено по време на хоспитализацията ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или извършен тест за откриване антиген на SARS-CoV-2) (код 92191-01), съответно поставена диагноза с код U07.1 COVID-19“, се посочва в предложението.


Надзорът е приел и Методика за изменение и допълнение на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“. Тя също е изпратена за съгласуване и подписване към БЛС.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

анекс НРД МД 2020 - 2022 260821 (1...
изменение и допълнение Методика 26...

Коментари