Публикация

МЗ предлага 5% ДДС за лекарствата от позитивния списък

МЗ предлага 5% ДДС за лекарствата от позитивния списък

Министерство на здравеопазването предлага намаляване на ДДС на 5% за всички лекарствени продукти, които са включени в позитивния списък. Това са лекарства за домашно и болнично лечение, заплащани с бюджета на НЗОК или МЗ.

 

Съгласно Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006, се определя, че диференцираната ставка за лекарства не може да бъде по-ниска от 5%.

 

По-ниският данък ще позволи МЗ и НЗОК да плати допълнително лекарства на обща стойност с 300 млн. лева

 

Намаляването на данъка за лекарствата, включени в позитивния списък, ще позволи на НЗОК и МЗ да увеличат значително броя и вида на лекарствата, които се закупуват с публични средства. Така например, ако годишните разходи на МЗ и НЗОК за лекарства са 2 милиарда лева, намаляването на ставката от 20 на 5 процента ще позволи да се платят допълнително лекарства на стойност с 300 милиона лева. Сега тези пари, събрани от здравни вноски, не се разходват за лекарства, а се връщат в държавния бюджет под формата на ДДС.

 

България е сред страните с най-високо доплащане на медицинската помощ и за лекарства

 

Само пациентите с ограничен брой заболявания у нас получават напълно безплатни лекарства за основното си заболяване. Всички останали заплащат почти изцяло стойността на лечението си. Подпомагането за тях от страна на НЗОК и МЗ е минимално или липсва. Намаляването на ставката на ДДС от 20 на 5% за лекарствата от Позитивния лекарствен списък ще позволи да се увеличи броят и вида на лекарства, които се предлагат безплатно или с намаление, което ще намали доплащането от болните.

Диференцираната ставка на ДДС върху лекарствата не е новост за страната. При създаването на НЗОК преди 20 години, имаше нулева ставка на ДДС върху лекарствата, заплащани с бюджета на касата.

 

Становището на Министерството на здравеопазването е прието и изпратено до Постоянната комисията по здравеопазване при 46-то Народно събрание във връзка с постъпил Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен на 30 юли 2021 г.

Коментари