Публикация

МЗ облекчи изискванията за обучение на студенти и специализанти

МЗ облекчи изискванията за обучение на студенти и специализанти

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. 

 

И общинските болници ще могат да бъдат бази за подготовка

 

Според промените се създават условия повече лечебни заведения да могат да кандидатстват за получаване на одобрение за обучение на студенти и/или специализанти.

 

С измененията се облекчава и процедурата по проверка на съответствието с критериите, на които трябва да отговарят, за да бъдат одобрени от министъра на здравеопазването, и се оптимизират редица изисквания, свързани с лечебните заведения.

 

Подробности - в прикачения файл.

Прикачени файлове

naredba-izmdop-naredba8-2019.pdf

Коментари