Публикация

МЗ въведе нови порядки при трансплантациите

МЗ въведе нови порядки при трансплантациите

Министерство на здравеопазването публикува на сайта си Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. С нея се определят условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки.

 

Трансплантацията гарантира равни права на нуждаещите се пациенти

 

С промените се осигури спазването в достатъчна степен на принципа, заложен в чл. 3 от ЗТОТК, че трансплантацията следва да се извършва при условия, гарантиращи равни права на нуждаещите се от трансплантация пациенти. Това се обезпечава чрез въвличането в процеса на взимането на решение за извършването на конкретна трансплантация на лекари-експерти от различни лечебни заведения при участие на представител на организация за защита на правата на пациентите.


Работата на лекарите ще бъде организирана в експертни комисии по съответните органи. Тези комисии по обективните данни ще извършат оценка и ще предложат
най-подходящите реципиенти при наличие на донорски орган. По този начин се осигурява пълна обективност при определянето на конкретните реципиенти, съобразно предварително дефинираните критерии.

 

Специални правила за присаждане на органи на чужди граждани


С измененията се допълва и една празнота в нормативната уредба, като се създават специални правила, уреждащи възможността за извършване на трансплантация на чужди граждани на територията на страната.

 

 

 

Повече информация - в прикачения файл.

 

 

Прикачени файлове

naredba-izmdop-naredba17-2004.pdf

Коментари