Публикация

Лекарите от Пазарджик ще връчват разсрочено пари на НЗОК

Екип от Централното управление на Националната здравноосигурителна каса е извършил проверка в районната каса в Пазарджик.


Инспекцията е направена по повод протестни действия на лекари от Пазарджик срещу работата на РЗОК по разпределението и контролирането на направленията за специализирана медицинска дейност и за медико-диагностична дейност.

При проверката е проследено дали са спазвани правилата за разпределяне на направленията от страна на районната каса към изпълнителите на първична и на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Инспектирано е и изпълнението на регулацията на дейностите в извънболничната помощ, където проверки на РЗОК-Пазадржик са констатирали превишения, заради които се налага възстановяване на заплатените средства от страна на лекарите, съобщава още здравната каса.

Проверяващите са установили, че разпределението на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности за първото полугодие на годината е извършено от районната каса съгласно утвърдените правила.

При общо 83-ма от личните лекари и специалистите е констатирано превишение на определения брой направления за специализирани и медико-диагностични дейности. В резултат на това директорът на районната каса е разпоредил да бъдат извършени проверки на тези изпълнители.

Контролният екип от Националната здравноосигурителна каса е установил, че получилото се напрежение между районната каса и лекарите е в резултат на занижения контрол от страна на предишното ръководство на РЗОК-Пазарджик. Констатирано е, че през 2009 г. не са извършвани проверки на изпълнители на доболнична помощ, допуснали превишение на определения им брой направления за специализирани и медико-диагностични дейности. От НЗОК също не са предприети мерки по случая.

При така създалата се ситуация експертите от Националната здравноосигурителна каса са препоръчали на директора на районната каса в Пазарджик да предложи на изпълнителите да възстановят неправомерно получените суми разсрочено, допълват от НЗОК.

Коментари