Публикация

БДББ: Методиката за парите за медиците на първа линия да се съгласува и с пулмолозите

БДББ: Методиката за парите за медиците на първа линия да се съгласува и с пулмолозите

Управителният съвет на Българското дружество по белодробни болести (БДББ) настоява със сдружението да бъдат съгласувани подготвяните промени в проекта на Здравното министерство за методиките за определяне на сумите за работа в епидемични условия.


Председателят доц. Владимир Ходжев e изпратил специално писмо до министър Кацаров по проблема, който тревожи пулмологичната общност у нас „в момент, в който се разгаря поредната COVID вълна и белодробните лекари продължават да са на първа линия“.


Публикуваме пълния текст на писмото без редакторска намеса:

 

 

 

До д-р СТОЙЧО КАЦАРОВ
Министър на здравеопазването

 

 

Уважаеми д-р Кацаров,


В публикации в пресата (mediapool.bg) се твърди, че лечението и наблюдението на леките и средно тежките случаи на коронавирус в доболнични условия ще се осъществява само от лекари-специалисти в поликлиники и медицински центрове.
От публикациите не става ясно дали тази дейност ще се осъществява само в специално разкрити COVID зони на медицински центрове и поликлиники, или ще бъде вменена на специалистите по белодробни болести в доболничната помощ.


Ако втората хипотеза е вярна и лечение на COVID-19 се предвижда да се провежда от специалисти в поликлиниките, без общопрактикуващи лекари и извън нарочно обособени COVID зони,

 

поражда се въпросът относно статута на ангажираните специалисти във връзка с работата им в пандемична обстановка


Затова считам за наложително подготвяните промени в проекта на МЗ „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на епидемична обстановка”, вменените дейности и процедури на белодробните лекари, както и налаганите санкции, да бъдат съгласувани с Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести и Борда по белодробни болести към министъра на здравеопазването на Република България.

 

Позволявам си да напомня, че

 

и до момента болните с COVID-19 бяха консултирани и лекувани в амбулаторни условия, доминиращо от пулмолози

 

които за разлика от ОПЛ и други специалисти не бяха възмездени по методиката на заплащане за техния труд. УС на БДББ многократно апелира за адекватно заплащане на реално участващите в лечебния процес белодробни специалисти, за което по надлежния ред сме входирали писма до МЗ и НЗОК.


Професионалното обсъждане и разрешаване на посочения проблем би избегнало както неравноправното третиране на лекарите, пряко ангажирани с лечението на пациентите с COVID-19 в доболничната помощ, така и евентуалното дискриминационно отношение спрямо части от медицинското съсловие, към което погледите и надеждите на цялото общество са насочени сега.


град Пловдив
доц. д-р Владимир Ходжев, дм
Председател на УС на БДББ

Коментари

Абсолютно съм съгласна с Доц. Ходжев, и е време да се събудят и признаят, че пулмолозите отнесоха най - тежкия товар от всички вълни на Ковид пандемията.