Публикация

За първи път в България екип на ВМА извърши една от най-сложните операции в коремната хирургия

За първи път в България екип на ВМА извърши една от най-сложните операции в коремната хирургия

Една от най-сложните оперативни интервенции в коремната хирургия – лапароскопска тотална панкреато-дуоденална резекция със запазване на слезката, бе извършена за първи път в България от екипа на Първа клиника по коремна хирургия на Военномедицинска академия (ВМА).


Успешното реализиране на такава операция изисква както изключително опитен екип – хирурзи, анестезиолози-реаниматори и специалисти по здравни грижи, така и наличието на съвременно технологично оборудване.


Пациентката е млада - 49-годишна жена, с установен карцином в областта на главата на панкреаса и преканцерозни кистични изменения в тялото и опашката на жлезата. Лапароскопският подход за планирания обем на операцията бе най-подходящ за нея. В сравнение с конвенционалната хирургия той е по-щадящ, намалява системните ефекти и осигурява по-бързо и пълноценно възстановяване“, коментира доц. Ивелин Такоров, ръководител на клиниката.


Продължилата няколко часа интервенция бе последвана от неусложнен постоперативен период и възстановяване

 

– ранно раздвижване, захранване и по-скорошно изписване спрямо стандартната отворена намеса.


С този вид операция се обогати палитрата от извършвани във ВМА стандартни лапароскопски процедури

 

в областта на общата коремна, жлъчно-чернодробната и панкреатична хирургия – щадящи пациента, гарантиращи неговото бързо възстановяване с минимална травма и болка и следоперативен контрол.

Коментари