Публикация

Медикамент за диабет помага на пациенти с нелечима форма на сърдечна недостатъчност

Медикамент за диабет помага на пациенти с нелечима форма на сърдечна недостатъчност

Създаденият като антидиабетен препарат Емпаглифлозин завладя територии в кардиологията, продължават проучвания и за други ползи от лекарството

 

 

През септември 2021 г. приключи голямо клинично проучване, което доказа, че медикаментът Емпаглифлозин е първото лекарство, което значително подобрява състоянието на пациенти, страдащи от сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване. Резултатите от проучването вече са официално обявени на конгреса на Европейското научно дружество по кардиология (ESC) 2021 г. и публикувани в престижното New England Journal of Medicine.

 

Проучването EMPEROR-Preserved е поредното, което доказва иновативни действия на Емпаглифлозин. Лекарството на германската фармацевтична компания Бьорингер Ингелхайм е създадено в началото за лечение на захарния диабет тип 2 и още тогава играе водеща роля в утвърждаването новия клас медикаменти, наречени SGLT2 инхибитори. Те понижават кръвната захар по физиологичен механизъм и подобряват значително състоянието на пациентите с диабет. В хода на проучванията на новия медикамент беше доказано, че той не просто контролира диабета, но

 

подобрява състоянието на сърдечносъдовата система и бъбречната функция,

 

което е от ключово значение за клиничната практика, защото захарният диабет в голям процент от случаите е комбиниран със сърдечносъдово и бъбречно заболяване.

 

Сърдечносъдовата, бъбречната и метаболитната система са взаимосвързани и споделят много от сходните рискови фактори и патологични пътища при развитиe на дадено заболяване. Дисфункцията в една от тези системи може да ускори появата на други, което води до прогресиране на взаимосвързани заболявания като диабет, сърдечносъдови заболявания, сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания. Това, от своя страна, води до повишен риск от сърдечносъдова смърт. И обратното, подобряването на една система може да доведе до положителни ефекти в останалите.

 

С откриването на новите класове медикаменти беше променена концепцията за лечение на захарния диабет, като съвременната цел е не просто да се контролират стойностите на кръвната захар на гладно и гликираният хемоглобин, но да се търсят допълнителни сърдечносъдови и бъбречни ползи за пациентите. Защото голяма част от диабетиците умират не от самия диабет, а от сърдечносъдови усложнения и от хронично бъбречно заболяване, както е съвременното наименование на бъбречната недостатъчност.

 

Голямата новина с Емпаглифлозин беше свързана с едно предишно голямо клинично проучване EMPEROR-Reduced, в което беше доказано, че медикаментът значително

подобрява състоянието на пациентите със сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване, независимо от това дали конкретният пациент има или няма диабет.

Така Емпаглифлозин разшири значително показанията за прием. А с новото проучване, което приключи през 2021 г., се доказа, че

 

лекарството въздейства положително и при двете форми на сърдечна недостатъчност – с намалена и със запазена фракция на изтласкване,

 

което далеч надхвърля първоначалните задачи за лечение на захарния диабет.

Хората със сърдечна недостатъчност често изпитват задух и умора, което може сериозно да повлияе на качеството им на живот. Пациентите със сърдечна недостатъчност често също имат нарушена бъбречна функция, което може да има негативо въздействие върху лечението. 

 

Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване възниква, когато лявата камера на сърцето не е в състояние да се отпусне и правилно да се напълни с кръв, което води до по-малко налична кръв за изпомпване в тялото.

 

Сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване възниква, когато лявата камера на сърцето не е в състояние да се свие ефективно, което означава, че сърцето не може да изпомпва с достатъчно сила, така че по-малко кръв се изтласква към тялото.

 

Конкретните показатели от проучването EMPEROR-Preserved са категорични – Емпаглифлозин демонстрира сигнификантно намаление от 21% на относителния риск от сърдечносъдова смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност при възрастни пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване и намалява с 27% относителния риск от първични и последващи хоспитализации поради сърдечна недостатъчност, като значително забавя влошаването и на бъбречната функция.

 

Един от водещите световни кардиолози проф. Стефан Анкер от болницата „Шаритé“ в Берлин и главен изследовател на програмата EMPEROR-Preserved заяви, че за пациентите със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване до момента нямаше клинично доказано лечение, което да може да окаже значително въздействие върху състоянието им.

Данните от това клинично изпитване дават надежда на милиони пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване по целия свят. Постигната е първичната крайна цел за подобрение на резултатите по сходен начин при всички подгрупи пациенти, при мъже и жени, със и без диабет, и независимо от тяхната фракция на изтласкване и състоянието на бъбречната функция. Това подчертава изключителната ефикасност на Емпаглифлозин и потенциала на неговото всеобхватно въздействие”, категоричен е проф. Анкер.

 

Повече от 60 млн. души по света страдат от СН и приблизително половината от тях имат запазена фракция на изтласкване,

 

известна също като диастолна сърдечна недостатъчност. Заболяването е широко разпространено сред пациенти със захарен диабет, но е важно да се знае, че приблизително половината от всички хора със сърдечна недостатъчност не са диагностицирани със захарна болест. 

 

 

Клиничното проучване EMPEROR-Preserved включва 5 988 души със сърдечна недостатъчност, като половината от тях са приемали Емпаглифлозин, а другата половина – плацебо. След това са сравнени резултатите на двете групи и са установени категоричните ползи при пациентите, които са лекувани с Емпаглифлозин. Обобщените данни за профила на безопасност са в съответствие с предишните констатации, потвърждавайки добре установения профил на безопасност на медикамента. 

 

В момента продължават проучванията относно ефектите на Емпаглифлозин върху хоспитализацииите поради сърдечна недостатъчност и смъртност при пациенти, прекарали миокарден инфаркт с висок риск от сърдечна недостатъчност. Също така медикаментът e изследван и сред пациенти с хронично бъбречно заболяване.

Коментари

Много полезна информация.