Публикация

Мултидетекторна компютърна томография с приложение на техника с издуване на бузите при радиологична оценка на тумори на устната кухина

Congress: ECR 2018
Poster Number: C-0867
Type: Educational Exhibit
Keywords: Quality assurance, Cancer, Artifacts, Contrast agent-intravenous, CT, Oncology, Head and neck
Authors: M. I. Eneva, M. Nedevska; Sofia/BG
DOI: 10.1594/ecr2018/C-0867
DOI-Link:  https://dx.doi.org/10.1594/ecr2018/C-0867

 

Коментари