Публикация

Д-р Сардовски: Перикардит и миокардит са възможни усложнения след COVID-19

Д-р Сардовски: Перикардит и миокардит са възможни усложнения след COVID-19

Д-р Светлозар Срадовски е специалист по обща и инвазивна кардиология, експерт по

ехокардиография, магистър по обществено здраве, здравен мениджмънт и здравословен начин на живот. Консултира в Медицински център „Аргомедика“.

 

Д-р Сардовски, кои са най-честите кардиологични усложнения, които се появяват след прекарано заболяване от COVID-19?

 

Най-често при пост-ковид синдром има оплаквания, които могат да имитират сърдечносъдово заболяване. Става въпрос за намален физически капацитет, лесна уморяемост и недостиг на въздух. При някои хора се наблюдават невропатии, изтръпване на крайниците. Много чести са и тревожните състояния, които са се повишили в пъти. Най-често при тях оплакванията са отново от гръден дискомфорт и недостиг на въздух, затова пациентите търсят помощ от кардиолог.

 

Понякога след прекаран COVID-19 има случаи на възпаление на сърцето - перикардит и миокардит или комбинация от двете. Все пак те не са толкова чести. При 1000 мои пациента има 6 перикардита и две съчетания на миокардит с перикардит, които са се появили след прекаран ковид. Става въпрос за здрави хора, които не са имали преди това кардиологични проблеми. Те дойдоха с оплаквания от дискомфорт в сърдечната област, пробождания. При прегледа с ехокардиография се установи и при двамата миоперикардит - леко понижена помпена функция на сърцето и перикарден излив около сърдечната обвивка. Изследванията на единия пациент - сърдечни маркери за миокардна увреда, бяха нормални. Но при другият пациент, при който интересното е, че е с предшестваща ваксинация срещу ковид, натриуретичният пептид – BNP (маркер за сърдечна недостатъчност), както и всички маркери на възпалението бяха увеличени – C реактивен протеин, левкоцитоза, утайка, чернодробни ензими.

 

Вирусът предизвиква тези възпаления, така ли?

 

Възпаленията не са характерни само за ковид, а за повечето вирусни инфекции. Подобни се получават най-често при грип. Перикардите са характерни и при коксаки вируси. Може да се получат и при бактериална инфекция, бъбречна недостатъчност и др. По-често причината е повишената имунна реакция на организма.

 

Тези състояния още по време на самата инфекция ли възникват или след излекуването на пациента от ковид?

 

Обикновено възникват в острия и подострия период на инфекцията, но често хората идват около месец след края на ковид заболяването, така че не може да се твърди със сигурност, кога е започнало.

 

Имам пациент на около 40 години, който близо три седмици е лежал в болница и са го

лекували с антибиотици. През цялото време той е казвал, че има болки в гърдите, но не са извикали кардиолог, защото нямат на разположение. След като го изписват дойде при мен и открих възпаление на перикарда с излив. Интересното при него е, че вече една година има рецидиви. Имаше рецидив след терапия с колхицин и включих кортикостероиди, като при няколко опита да намаля дозата, веднага се възстановява болката и се получава отново перикарден излив. Това е изключително рядко. В моята практика срещам подобно нещо едва за трети път.

 

Имам и пациент на 18 години, който е професионален футболист. Той дойде с радикулитни симптоми и пробождания в сърцето, диагностицирани като междуреберена невралгия. Баща му, който е медицинско лице, се беше уплашил дали не е инфаркт, го насочи към мен и се оказа, че има малък перикарден излив, в съседство с малък плеврален излив около белия дроб, междуребрена невралгия и типичните за ковид особености на белия дроб. Изследвах го и с антигенен тест, който се оказа положителен за ковид. Много бързо се повлия от малки дози кортикостероид за 5 дни.

 

А какво е положението при пациенти, които са имали кардиологично заболяване преди ковид инфекцията?

 

Различно е при всеки. Може и нищо да не се случи, но може и да се обострят техните

заболявания. Има описани тромбози и емболии, които да са следствие на самото възпаление, но и на залежаването. Много чести са колебанията в кръвното налягане, като основно се наблюдава спад на артериалното налягане. Според мен това е свързано и със загубата на тегло, което е характерно за ковида. Това е съчетано и с топлите месеци.

 

Когато се установи, че става въпрос за постковид синдром налага ли се по-специфично лечение или се правят рутинните неща при кардиологично заболяване?

 

Когато става въпрос за перикардит лечението е рутинно като за вирусен перикардит. Терапията започва с колхицин и нестероидни противовъзпалителни и за около седмица веднага има ефект. Ако симптомите продължават, тогава се включват кортикостероиди. Избягвам да ги включвам в началото, защото проблемът при тях е, че бързо има подобрение на клиничната симптоматика, но могат да удължат инфекцията и след това при опита да се намалят и да се спрат, може да има рецидиви.

 

Ако става дума за съчетание от миокардит с перикардит, патогенетичната терапия е с малки дози кортикостероиди, които помагат и при периферните невропатии, тъй като патогенетично потискат възпалението. Обикновено се повлияват бързо.

 

Автор: Бойко Бонев

Коментари

Благодаря д-р Сардовски, за описаната диагностика  и поведение при миоперикардит след Ковид.  Моля да споделите какви ритъмни нарушения наблюдавате при Ковид и лечебното поведение при тях.