Публикация

От януари НЗОК поема лекарствата за редки болести

От 1 януари медикаментите за редки заболявания, съпътстващата хормонална терапия при някои онкологични заболявания и поддържане на пациентите след трансплантация ще се поемат от Националната здравноосигурителна каса.


Това предвиждат промени на Министерството на здравеопазването в Наредба 34, Наредба 38 и Наредбата за включване на лекарства в позитивния списък. Проектите са публикувани на сайта на ведомството.

В момента тези лекарства се осигуряват от Министерството на здравеопазването. От догодина обаче те ще преминат към медикаментите за домашно лечение, които поема здравната каса. Промените са част от политиката на МЗ за осигуряване на по-качествено и достъпно лечение за хората, съобщава още ведомството.

До края на 2011 г. се предвижда поетапно към касата да преминат и останалите медикаменти, които сега осигурява здравното министерство. Сред тях са лекарствата за онкологични заболявания, хемофилия и др. Това ще гарантира по-добрия достъп на пациентите до тези медикаменти.

Причината е, че ще се промени процедурата, по която лекарствата се покриват от държавата. От следващата година те ще се финансират от здравната каса автоматично  след като попаднат в позитивно-реимбурсната листа.

В момента редът е по-усложнен. Министерството няма право веднага да покрива медикаментите след като са включени в позитивно-реимбурсната листа, а трябва да провежда допълнителни търгове. При тези процедури обаче се губят по няколко месеца и не всички медикаменти от един вид са налични за пациентите.
МЗ има право да покрива само тези, които са спечелили търга, тоест предложили са най-ниската цена.

За да няма прекъсване в терапията на пациентите при прехвърлянето на медикаментите за лечение на редки болести, съпътстващата хормонална терапия при някои онкологични заболявания и поддържане след трансплантация, здравното ведомство ще осигури нужните количества и за януари.

Коментари