Публикация

Спекулация са твърденията за масови съкращения на лекари при нас

Спекулация са твърденията за масови съкращения на лекари при нас

Спекулативна и невярна е тиражираната информация, че в УМБАЛ „Александровска“ се извършва масово съкращение на лекари. Това заявиха в позиция от ръководството на лечебното заведение, което увирява, че дори няма подобни намерения. 

 

Обединени са звена с дублиращи се дейности

 

С решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол №2 от 14 септември 2021г., в болницата  са предприети структурни промени като част от плана за финансово оздравяване и стабилизиране на търговското дружество. Съгласно тях:


Клиника по нефрология, Клиника по нефрология и трансплантация и Клиника по диализно лечение са обединени в Клиника по нефрология, трансплантация и диализно лечение, поради сходство или дублиране на дейности.


Клиниката по  обща и чернодробно-панкреатична хирургия и Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия са преструктурирани в Клиника  по обща и оперативна хирургия с Отделение по гастро-интестинална, хепато-билиарна и панкреатична хирургия и Отделение по пластично-възстановителна и бариатрична хирургия.

 

Началниците на новите звена ще бъдат избрани след конкурси


Предстои да се обявят конкурси за началниците на гореизброените клиники, като техните бивши ръководители са поканени да останат като лекари в състава на клиниката, която са оглавявали. Досегашният началник на Втора хирургия проф. Георги Тодоров е освободен поради навършена пенсионна възраст. Към него е отправено предложение да остане на граждански договор като лекар в клиниката.

 

Няма съкратени лекари, не се готвят протести


Началниците на клиниките са част от управлението на болницата и част от правомощията на Съвета на директорите е да определя кой да оглавява дадена структура. Освен това, изпълнителният директор на болницата има право в законоустановен 9-месечен срок от своето управление да смени лицата на ръководни длъжности в клиники и отдели.

 

Заявяваме, че към настоящия момент няма съкратени лекари, както и че нямаме информация да се готвят протестни действия в УМБАЛ „Александровска“.

 

Коментари