Публикация

Х-та Научна Конференция: От науката до леглото на болния. Новите реалности в условията на пандемия

Х-та Научна Конференция: От науката до леглото на болния. Новите реалности в условията на пандемия

Предстои провеждането на Х-та Научна Конференция: От науката до леглото на болния. Новите реалности в условията на пандемия.

 

Конференцията се организира от Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българско научно дружество по фармация и Български фармацевтичен съюз. Тя ще се проведе от 30 септември до 3 октомври 2021 г. в Сол Несебър ризорт в Несебър.

 

Конференцията ще бъде открита на 30 септември в 17 ч.

 

На сърдечно-съдовите рискови фактори и контрола върху риска е посветена първата сесия. Втората, която е планирана за 2 октомври, е на тема „Фармация и фармакотерапия“ и на нея ще бъдат дискутирани теми като „Марихуаната – лекарство или наркотик?“, „Ефекти на алкохола върху сърдечно-съдовия риск“, както и каква е ролята на хранителните добавки и поливитамините при стари хора. На тази група пациенти е посветена следващата научна сесия: „Старостта не е болест, но болестите в старческа възраст имат своите особености“. За предизвикателствата пред терапията в старческа възраст презентация ще направят проф. Георги Момеков и проф. Деница Момекова. Доц. Румяна Симеонова ще говори за последиците на никотиновата зависимост. Специално място на конференцията е отделено още на анемиите и сърдечно-съдовия риск.

 

Конференцията е  форма на продължаващо обучение на магистър-фармацевтите

 

Конференцията е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 20 (двадесет) кредитни точки, като форма на продължаващо обучение на магистър-фармацевтите по смисъла на Закона за здравето и на Правилата за провеждане на продължаващо обучение на БФС.

 

С предварителната научна програма на събитието можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА.PDF

Коментари