Публикация

Съвременни концепции в лечението на хроничните тонзилити

Съвременни концепции в лечението на хроничните тонзилити

Според статистиката хроничният тонзилит се среща при една четвърт от общата популация на децата и около 40% от групата на често боледуващите деца. Най-висока заболеваемост от хроничен тонзилит се наблюдава във възрастта между 16 и 20 г.

 

За хроничен тонзилит говорим, когато са налице следните симптоми:

 • хипертрофирали тонзили
 • хронично бактериално носителство
 • гранулирана фарингеална стена
 • разширени периферни капилярни съдове
 • периферен лимфаденит

 

Поради нарастващия в последните години брой пациенти с ангини, на които е назначена антибиотична терапия, в редица европейски държави са инициирани клинични проучвания за изследване на алтернативни средства за лечение. Необходимостта от тях е продиктувана от съществуващите рискове на антибиотичната терапия като алергии, непоносимост или резистентност.

 

Най-доброто решение за рецидивиращи ангини във всяка възраст

 

Тонзилотрен е комплексно хомеопатично лекарство, показано за лечение на остър и хроничен тонзилит, профилактика на рецидивиращ тонзилит, увеличени тонзили и по време на възстановителния период след тонзилектомия.

 

Високата терапевтична ефективност на медикамента се дължи на комплексния механизъм на действие на Тонзилотрен:

 

 • противовъзпалително - регулира интензивността на възпалителната реакция
 • обезболяващо - чувствително намалява силата и продължителността на болката
 • имуностимулиращо - повишава локалния имунитет и предпазва от усложнения
 • епителотропно - способства регенерацията и възстановяването на физиологичната тъканна структура на тонзилите

 

В резултат на това Тонзилотрен бързо облекчава всички характерни симптоми при тонзилофарингит, предпазва от прогресия на възпалението и от поява на рецидиви. 

Успешно се прилага и като профилактика при често боледуващи пациенти. По време на лечение може да се прилага самостоятелно или в комбинация с други лекарствени средства, включително и антибиотик. По време на антибиотична терапия повечето активни съставки на Тонзилотрен подпомагат антибактериалната активност и подобряват кръвооросяването на засегнатите тъкани. А след антибиотична терапия медикаментът се използва като противорецидивна профилактика и за възстановяване на засегнатата тъкан.

 

През 2017 г. ТОНЗИЛОТРЕН бе официално включен в препоръките за лечение на хроничния тонзилофарингит в рамките на КРЪГЛА МАСА по време на Националната конференция по оториноларингология, в която участваха водещите в страната отоларинголози и педиатри. Цялото становище ще намерите в прикачените файлове. 

 

Първите  клинични данни с Тонзилотрен са докладвани през 50-те години на миналия век, а първите  клинични  проучвания  с Тонзилотрен по всички GCP стандарти са проведени през 90-те години на миналия век. 

 

Терапевтична ефективност, безопасност и поносимост на Тонзилотрен при пациенти с хроничен тонзилит - международно клинично изследване

 

През 2016 г. бяха публикувани данните от рандомизирано, контролирано клинично проучване за Тонзилотрен, което се проведе в три държави - Германия, Испания и Украйна, в 19 центъра.

 

Неговата цел бе да изследва ефективността, безопасността и поносимостта на Тонзилотрен при рецидивиращ тонзилит.

 

В това международно, прагматично, контролирано клинично проучване участват 256 пациенти (6-60 години) с умерен рецидивиращ тонзилит. 

 

Основни критерии за включване:

 

Диагноза – доказан хроничен тонзилит (ХТ)

Наличие на поне 3 oт 5  локални симптома на ХT при включването

Анамнеза - поне 3 остри инфекции на гърлото за последните 12 месеца или минимум 2 пъти годишно остри инфекции на гърлото зa последните 2 години

 

Лечение

 

Контролна група (124 пациенти): Конвенционално симптоматично лечение: локални антисептици за гърло, локални анестетици за гърло; в случай на остра инфекция на гърлото: антибиотик, антипирептик /аналгетик

 

Тестова група (132 пациенти): Конвенционално симптоматично лечение + Тонзилотрен

 

Тонзилотрен таблетки – 3 периода на лечение с продължителност по 8 седмици, следвани от период от 8 до 12 седмици без Тонзилотрен.
Възраст 6 - 12 г.: 3 x 1 табл./ден
Възраст ≥ 12 г.: 3 x 2 табл./ден

 

Основни критерии за ефективност:
- процент диагностицирани остри инфекции на гърлото за една година
- тежест на симптомите на хроничен тонзилит
- приложение на антибиотици при възникнали остри инфекции на гърлото

- качество на живот

 

Резултати:

 • Два и половина пъти по-малка вероятност пациентите, лекувани с Тонзилотрен, да развият остра инфекция (p=0.0001).
 • Сигнификантно по-кратка продължителност на симптомите на ХТ в групата с Тонзилотрен и сигнификантно по-малко пациенти със симптоми на ХТ.
 • Три и половина пъти по-рядко се налага антибиотично лечение в групата, лекувана с Тонзилотрен, в сравнение с контролната група.
 • Качеството на живот, ежедневните активности и общият резултат от лечението са сигнификантно по-добри в групата с Тонзилотрен при всички визити.
 • Тонзилотрен се понася добре – от 225 нежелани реакции, наблюдавани в тестовата група, само 3 имат отношение към лекарството.

*Вижте резултатите от проведено клинично проучване с Тонзилотрен в България в прикачените файлове. 

Прикачени файлове

Tonsilotren_hronichen tonsilit.pdf
Tonsilotren - BG klinichen opit.pdf
Tonsilotren_Stanovishte BG.pdf

Коментари