Публикация

Видове лечения на рака на белия дроб (ВИДЕО)

Видове лечения на рака на белия дроб (ВИДЕО)

През последната година в условията на пандемия, която затрудни достъпа до
диагностика и до медицински грижи, се наблюдава спад на новодиагностицирани пациенти с рак на белия дроб.

 

"В по-голяма част от болниците, пациентите, които през последния месец и
половина - два идват за стартиране на лечение, са в доста напреднал стадий“.
Това каза д-р Иван Тонев, специалист по медицинска онкология от Комплексен
онкологичен център – Пловдив.

 

Възможностите за лечение на рак на белия дроб са различни. Единственият
вариант за пълно излекуване е оперативното лечение, което обаче е
ефективно, ако се прилага в ранните стадии.


Подходите, извън оперативното лечение, са различни: те могат да включват
лъчелечение, могат да включват комбинирано лъчелечение плюс
химиотерапия, прицелна терапия и имуномодулиращи препарати, които са най-съвременното ни оръжие за справяне с това доста сериозно заболяване“,
поясни д-р Тонев.

 

Индивидуализираният подход в лечението включва един мултидисциплинарен
екип, съставен от патолози, лъчетерапевти, специалисти по образна
диагностика, гръден хирург и медицински онколог. Медицинският онколог
обикновено е онзи, който ръководи вземането на решения и съставя пътя на
пациента след поставяне на диагнозата. Лечението се съобразява със стадия,
общото състояние на пациента и неговото желание.


Подробности - във видеото.

 

BG-KEY-00562 EXP 08/2023

Коментари