Публикация

Осигуряват допълнителни безплатни грижи за новородените

Осигуряват допълнителни безплатни грижи за новородените

Провеждане на допълнителни здравни дейности при новородени до 14 дни след изписване от родилното отделение в дома на детето ще се покрива от НЗОК. Това става възможно с промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, които предстои да бъдат обнародвани, информира здравното министерство.


За да се осигури по-добро опазване и подобряване на детското здраве в най-ранна възраст, се осигуряват допълнителни здравно-информационни и здравно-промотивни дейности в първите дни след изписване от родилното отделение.

 

Въвежда се пакет за здравни грижи в дома на новороденото до 14 дни след изписването му от лечебното заведение

 

По този начин ще се подобри здравната информираност на родителите и други хора, полагащи грижи за детето. Дейностите ще се изпълняват самостоятелно или по назначение на лекар от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти в амбулаторията за първична медицинска помощ, в която работи общопрактикуващият лекар на детето.


С новите текстове на Наредбата се премахва и досега съществуващото възрастово ограничение и

 

на хората над 18 г. с психични заболявания вече ще може да бъде провеждано дентално лечение под обща анестезия

 

Тази възможност ще се ползва след преглед от психиатър при всички, независимо от възрастта им.


С друга промяна се допълва Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Категорично се определя ангажиментът на лекаря, установил бременността, да насочи бъдещата майка за извършване на изследванията за оценка на риска от раждане на дете с най-честите хромозомни болести, спина бифида, аненцефалия и дефекти на коремната стена в съответствие с изискванията и в медицински определените срокове.

 

Промяната ще осигури възможност за подобряване на обхвата и качеството на пренаталната диагностика и ще намали риска от раждане на дете с увреждания, изтъкват от министерството.

 

Коментари