Публикация

COVID зоните могат да кандидатстват за безплатна апаратура до 8 октомври

COVID зоните могат да кандидатстват за безплатна апаратура до 8 октомври

8 октомври е срокът, до който COVID зоните могат да кандидатстват за безплатна апаратура на стойност до 50 хил. лв., осигурена от Министерството на здравеопазването.


Документи, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани

 

- изтъкват от ведомството.


Припомняме, че диагностичната апаратура може да включва: подвижен рентгенов апарат, апарат за лабораторна диагностика, ехографски апарат, ЕКГ и т.н. Лечебните заведения могат да комбинират пакети от посочената апаратура спрямо техните нужди.


Всеки център ще получи между 30 и 40 пулсоксиметри за предоставяне на пациентите

 

чието лечение се провежда амбулаторно. По този начин гражданите сами ще могат да следят кислородната си сатурация в домашни условия. Създаването на COVID зоните ще намали и натиска към лечебните заведения, допълват от МЗ.

Коментари