Публикация

COVID-19 ВЪВ ФОКУСА НА XIII-ТА НАУЧНА СРЕЩА - ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ

COVID-19 ВЪВ ФОКУСА НА XIII-ТА НАУЧНА СРЕЩА - ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ

„Конференция за споделяне на личен опит в условията на пандемия от COVID-19“ беше темата на XIII-та научна среща-обучение на СОИБОМ /Сдружението на обучители и изследователи в България по Обща медицина/.

 

В нея участие взеха специалисти по Обща медицина от цялата страна, а за дискусията допринесоха лекторите доц. Олиана Бойкинова, началник Клиника по Инфекциозни болести в УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив и ръководител на  катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицински университет в Пловдив, както и невролозите доц. Стефка Мантарова и д-р Радослав Мавров, а също и общопрактикуващият лекар д-р Тодор Киров.

 

Има необходимост от по-добро взаимодействие между първична медицинска помощ, COVID-зони, лаборатории, болници

 

След като медиците представиха своя личен опит в диагностиката и лечението на COVID-19 и всички предизвикателства, с които се сблъскват всеки ден, станаха видни регионалните различия в организацията при обслужването на пациентите с COVID-инфекция. Отличи се и необходимостта от подобряване на взаимодействието между различните звена – първична медицинска помощ, COVID-зони, лаборатории, болници.

 

По време на форума, който се проведе на Цигов чарк, специално внимание бе отделено на профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания. Обсъдени бяха най-актуалните европейски насоки за оценка на риска при пациентите от различните възрастови групи, представени от проф. Иван Груев от София. Темата бе активно обсъждана поради ключовата роля на общопрактикуващите лекари в профилактиката на тези социално значими заболявания.

 

Срещата се проведе при предварителното условие всички участници да бъдат имунизирани и/или преболедували COVID-19 и при стриктното спазване на противоепидемичните мерки.

 

Коментари