Публикация

Удължиха с 3 месеца срока на годност на COVID ваксина на Pfizer

Удължиха с 3 месеца срока на годност на COVID ваксина на Pfizer

Срокът на годност на ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech е удължен от 6 на 9 месеца, информира Министерството на здравеопазването.


На 10 септември 2021 г., след извършена оценка от Европейската агенция по лекарствата, в Европейския съюз (ЕС) е одобрен нов срок на годност за COMIRNATY при условия на съхранение при свръхниска температура.


Продуктовата информация е актуализирана с новия срок на годност за замразен флакон.

 

Условията на съхранение остават непроменени ( 90°C до 60°C)


Това 3-месечно удължаване на срока на годност се отнася за флакони, произведени след датата на одобрение на промяната, като същото 3-месечно удължаване на срока на годност може да се прилага ретроспективно за флакони, произведени преди датата на одобрение на промяната, изтъкват от МЗ.


Опаковките с отпечатан срок на годност върху етикета от юни 2021 до март 2022 г. могат да продължат да се използват до 3 месеца след отпечатания срок на годност, ако са били спазени одобрените условия на съхранение при 90°C до 60°C. По-долу са предоставени актуализирани срокове на годност.

 

 

На всички флакони със срок на годност след март 2022 г. вече ще бъде отразен новият 9‑месечен срок на годност.

Коментари