Публикация

Д-р Николай Шарков бе избран за ковчежник на Световната дентална федерация (FDI)

Д-р Николай Шарков бе избран за ковчежник на Световната дентална федерация (FDI)

За първи път в 121-годишната история на Световната дентална федерация (FDI)
българин е начело на финансите ѝ.

 

На проведения избор от сто деветдесет и трима делегати на Световната дентална федерация (FDI), представители на над 130 държави, електронно и с тайно гласуване, за ковчежник бе избран д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз.

 

Изборът на д-р Шарков е огромна чест и признание за Българския зъболекарски съюз

 

Това е една от най-важните позиции след Президент на организацията. Огромна чест и признание за ролята и мястото на Българския зъболекарски съюз. Гордеем се, че наш  представител ще бъде един от 4-мата преки ръководители на Световната дентална федерация, като член на Изпълнителния комитет на FDI, коментираха от съсловната организация.

 

Новата му роля ще включва управление на бюджета и финансите на FDI, а също и
изпълнението на инвестиционните програми, предварително гласувани от Съвета и Общото събрание на федерацията и е свързана с изключителна финансова отговорност пред над 200 денталните организации от над 130 държави в света. 

 

FDI е представителният орган на над един милион лекари по дентална медицина в света


Световната дентална федерация (FDI) е единствената дентална организация, която е
основният представителен орган за над един милион лекари по дентална медицина в света.


Тази изключително висока чест за д-р Николай Шарков и за нашия съюз
красноречиво говори не само за авторитета му, но и за свършената от 2001 г. насам дейност за развитието на денталната професия,

 

заявиха от Българския съюз. Той многократно е избиран на различни отговорни позиции в Световната дентална федерация (FDI). Последната му позиция бе съветник в Съвета на FDI (член на борда на федерацията).

 
За пореден път доказахме, че нашата страна, чрез нейните представители, може да
бъде водещ пример в различни европейски и световни организации за перфектно свършена работа.Коментари