Публикация

Nintedanib - нова ера в терапията на свързана със системната склероза интерстициална белодробна болест

Nintedanib - нова ера в терапията на свързана със системната склероза интерстициална белодробна болест

Nintedanib има доказан ефект при лечение на интерстициална белодробна болест (ИББ) асоциирана със склеродермия (ССк) (1). Новото показание вече е включено в кратката характеристика за употребата на медикамента. Nintedanib е антифибротичното лечение с най-широки показания при ИББ. В допълнение към одобрението за употреба при свързана със системна склероза (ССк) ИББ, nintedanib е първото и единствено одобрено лечение и при други хронични фиброзиращи  интерстициални белодробни болести с прогресивен фенотип. (2,3)

 

Това беше обявено по време на национална интердисциплинарна среща „100 години традиции и иновации в пулмологията с Boehringer Ingelheim“, в която експерти в областта на Пулмологията, Ревматологията и Образната диагностика от цялата страна обсъдиха предизвикателствата в клиничните си практики. Основните теми, засегнати в научната програма бяха свързани с грижата за пациентите с идиопатична белодробна фиброза (ИБФ), ролята на функционалната диагностика при ранно диагностициране на фиброзиращи интерстициални белодробни болести (ИББ), както и гледната точка на пулмолога, ревматолога и рентгенолога при лечението на пациенти със системна склероза и фиброза. Акцент на срещата беше представяне на новата индикация на nintedanib за лечение на пациенти свързана със системна склероза (ССк-ИББ) и резултатите от клиничното проучване SENSCIS®.1

 

Събитието беше открито от генералния мениджър на Boehringer Ingelheim за България д-р Йоханес Фаркас, който отбеляза, че за своята повече от стогодишна история със стогодишно портфолио в областта на респираторната медицина, компанията винаги е имала мисията да промени парадигмата в лечението на белодробните заболявания и да създаде медикаменти, които да обхващат широка част от тях - ХОББ, астма, интерстициални белодробни заболявания, идиопатична белодробна фиброза, свързана със системна склероза ИББ, други хронични фиброзиращи ИББ с прогресивен фенотип, както и терапия от първа и втора линия на специфични мутации при рак на белия дроб.

 

„През последните няколко години Boehringer Ingelheim стана лидер в тази терапевтична област. Клиничните проучвания продължават и ние имаме амбицията да работим за откриването на още терапии, които да допринесат за промяна на медицината в бъдеще. Общата ни цел винаги ще бъде да подобряваме качеството на живот на пациентите, които страдат от тези респираторни заболявания, така че да имат по-здрав и независим живот“ добави той.

 

Доц. Диана Петкова, заместник-председател на Българското дружество по белодробни болести (БДББ), катедра Белодробни болести и алергология в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, която беше и модератор на онлайн събитието отбеляза, че според бялата книга на Европейското респираторно дружество, всяка година 2/3 от милионите смъртни случаи в ЕС се дължат на респираторни заболявания, което води до над 6 млн. хоспитализации годишно и повече от 43 млн. пациентодни прекарани в болницата. Тя припомни, че ИБФ и ИББ изобщо представляват една хетерогенна група от остри и хронични белодробни заболявания и се характеризират с прогресивно образуване на фиброзна тъкан, нарушавайки дихателната функция и оксигенация на кръвта, прояви на дихателна недостатъчност и бърза смърт в рамките на 3 до 5 години без адекватното лечение. Най-често срещаната форма е идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ), която засяга възрастната популация.

 

„Клиничните проучвания на nintedanib, които стартират през 2013 г. имат за цел да отговорят на съществуващите предизвикателства и неудовлетворени нужди при белодробната фиброза. За тези  няколко години става ясно, че времето от появата на симптомите до диагностициране на ИБФ и на интерстициалните болести е доста дълго – средно 13,6 месеца или повече от 1 година за пациентите с това нарушение. Времето, което за образната диагностика за доказване на диагнозата също не е кратко, а за 20% от пациентите то е повече от 1 година. Съвременници сме на промяна на парадигмата и промяна в подхода за лечение и прогнозата за пациентите с ИБФ.“, заяви доц. Петкова.

 

Според проучванията 71% от пациентите с ИБФ с леко увреждане на белодробната функция не получават одобрено антифибротично лечение. Експертите препоръчват да се започне антифибротична терапия рано – още при диагностициране на ИБФ, независимо от стадия на заболяването. Ранното диагностициране и стартиране на лечението са от решаващо значение за дългосрочната прогноза.

 

„Наличието на антифибротично лечение, което забавя прогресията на заболяването прави ранното диагностициране и терапевтичното повлияване по-клинично значими от всякога. Серия от клинични проучвания, сред които INPULSIS® и INPULSIS®-ON показват, че ефектът на nintedanib по отношение на забавянето на прогресията на ИБФ се запазва над 4 години, така че и в краткотраен и в дългосрочен план можем да сме сигурни, че приложението на антифибротичния медикамент nintedanib обезпечава на пациентите добро лечение, което е свързано със съхраняване на белодробната функция“, допълни доц. Петкова.

 

Ефектът на nintedanib се допълва и с неговия профил на ефикасност по отношение на значимо понижение на риска от остри екзацербации с 47%, повишаване преживяемостта и качеството на живот и сигнификантно намаление на риска от смърт.

 

Проф. Благой Маринов от МУ Пловдив представи ролята на функционалните изследвания при ранното диагностициране на фиброзиращи интерстициални белодробни болести. В изложението си той посочи, че очакванията към функционалната диагностика са големи що се касае до стадирането на ИББ, като минимумът от функционални изследвания при ИББ включва спирометрия и измерване на дифузионния капацитет. Според него показателите FVC, TLC и DLCO са най-подходящи за мониториране на заболяването. Кардио-пулмоналните тестове с натоварване (КПТН) могат да се прилагат, когато има неубедителни данни от HRCT и статичните белодробни обеми, както и за определяне на инвалидността.

 

Системната склероза и новостите свързани с интерстициална белодробна болест от гледната точка на ревматолога бяха обект на презентацията на д-р Десислава Калинова, от клиниката по ревматология на болница „Св. Иван Рилски“. Нейното изложение беше свързано с възможността за прилагане на лечение на фиброзните белодробни заболявания при системната склероза с антифибротично средство, с което вече се лекуват пациентите с ИБФ.

 

„Темата е свързана с една от сериозните прояви на прогресивната системна склероза, каквато е интерстициалната белодробна болест. Това е един сериозен здравен проблем и съответно нуждата от нови терапевтични възможности съществува“, подчерта д-р Калинова.

 

„Прогресивната системна склероза е клинично хетерогенна, мултисистемна, прогресираща автоимунна болест, която се характеризира с увреждане на микроциркулацията и отлагане на съединителна тъкан в кожата и вътрешните органи. В най-новите консенсусни становища на европейските експерти се посочва, че MMF,CYC и nintedanib са възможности за първа линия на лечение при ССк-свързана ИББ. Изготвен е алгоритъм за лечение въз основа на модифициран процес Делфи. Експертите са категорични, че nintedanib може да се използва при започване на лечение или при ескалация на лечението, самостоятелно или в комбинация с MMF“, допълни тя.

 

Основният акцент в научната програма „Новата ера в терапията на свързаната със системна склероза интерстициална белодробна болест (ССк-свързана ИББ) бе представен от доц. Венцислава Пенчева, дм КПВБ, УМБАЛ „Александровска“,  МФ при МУ София.

 

Заболяването системна склероза, познато още като склеродермия е системно, автоимунно заболяване, характеризиращо се с ендотелна и фибробластна дисфункции и с имунологични нарушения. Общата заболеваемост в световен мащаб варира от един до двама на 10 000 индивида, като за различните географски ширини съществуват известни различия. За България липсват официални данни, но според специалистите приблизителният брой на пациентите с това заболяване е около 450. Отношението жени/мъже е 4/1, а пикът на заболяването е основно във възрастова група 45-55 г., но не се изключва заболяването да започва в по-ранна възраст (около 25 години). Приблизително 25% от пациентите развиват сериозни белодробни усложнения до 3 години след диагностициране (4), а около 60% от свързаната със склеродермията смъртност се дължи на интерстициално белодробно заболяване (5).

 

През 2019 г. са публикувани резултатите от клиничното проучване SENSCIS®, които обобщават приложението на nintedanib за лечение на свързана със системна склероза ИББ. Резултатите показват, че nintedanib забавя спада на белодробна функция с 44% (41mL/година) спрямо плацебо, отчетен чрез ФВК за период от 52 седмици (1).  Данните сочат, че профила на безопасност и поносимост на nintedanib е сходен с този при пациенти с идиопатична белодробна фиброза (ИБФ) (1).

 

„SENSCIS® ни даде неоспорими доказателства, че nintedadinb има положително влияние при лечение на интерстициална белодробна болест асоциирана със склеродермия, и това определя включването на показанията в кратката характеристика на медикамента. Отчетеното намаляване с 44% в спада на белодробната функция спрямо плацебо при тези пациенти показва значително забавяне на прогресията на заболяването. Данните от проучването представляват добра новина за медицинската общност и дават надежда на пациентите със склеродермия и ИББ, тъй като до този момент нямаше одобрена терапия за лечение на заболяването“, заяви доц. Пенчева.

 

Ефикасността на nintedanib се доказва не само в проучването SENSCIS®, но и в различни други проучвания проведени до момента. Изпитването INBUILD®, което включва по-различна популация на ИББ с прогресиращ фенотип показва, че nintedanib забавя спада на белодробната функция с 57% спрямо плацебо за цялата популация като се оценява годишния спад на форсирания витален капацитет (ФВК) за период от над 52 седмици (6). Проучванията INPULSIS® 1 и INPULSIS® 2, които включват пациенти с ИБФ също отчитат 49% забавяне в намаляването на ФВК при употреба на nintedanib спрямо плацебо и намаляване риска от екзацербации (7).

 

„Nintedanib е антифибротичното лечение с най-широки показания при ИББ. Вече има натрупан над 80 000 пациентогодини опит в световен мащаб от 2014 г. до сега. Одобрението за употреба на nintedanib като първо и единствено одобрено лечение на пациенти със свързана със склеродермия ИББ е истински пробив и посреща в голяма степен неудовлетворени до момента медицински нужди“, заключи тя.

 

Темата „Системна склероза и белодробно засягане и погледа на рентгенолога.“ беше представена от проф. Галина Кирова - началник на клиника по образна диагностика в болница „Токуда“.

 

Синтезирайки препоръките на образната диагностика за пациенти със системна склероза, проф. Кирова подчерта колко е важно да се проследява пътя на пациента от първите симптоми, през личния лекар, до насочването към център специализиран за пациенти с белодробни заболявания до дефинитивно поставената диагноза. Всички пациенти със системна склероза трябва да минат на скрининг за увреждане на белия дроб чрез изследване с компютърна томография с висока резолюция (HRCT), а също така трябва да имат изходни данни за тяхната функция на дишането.

 

„Поставянето на диагнозата, на този етап, се взима чрез установяване на категорична находка от високоразделителната КТ и се обсъжда направената ехография. Поради все още малкия опит, обаче, както и поради липсата на патолого-ехографска корелация, не е прието тя да влезе в образните методи на проследяване. Функцията на дишането и клиниката остават като подкрепящи методи, тъй като в началото на увредата на белия дроб се наблюдава дисонанс между функцията на дишането, клиничната изява и морфологичните промени. Важно е, според тежестта на засягане, задължително да се използва повече от един индикатор.“, посочи проф. Кирова.

 

За свързаната със системна склероза интерстициална белодробна болест (ССк-свързана ИББ)

 

Свързаната със системна склероза ИББ е хронично белодробно заболяване, при което се натрупва съединителна тъкан („фиброза“) и/или възниква възпаление в стените на алвеолите в белите дробове на пациент със системна склероза (8). Интерстициалната белодробна болест (ИББ) е водеща причина за смърт при пациентите със системна склероза (SSc), достигаща до 35% от фаталните инциденти.5 Системната склероза (SSc) обичайно се проявява между 25 и 55-годишна възраст и при част от болните белодробната симптоматика на ИББ може да се изяви сравнително рано, което потвърждава необходимостта от провеждането на редовен скрининг (9,10).

 

За nintedanib

 

Nintedanib e тирозин киназен инхибитор блокиращ ключови рецептори, част от клетъчните сигнални пътища, които водят до белодробна фиброза (11). Nintedanib до този момент е одобрен за употреба в повече от 80 държави за лечение на пациенти с идиопатична белодробна фиброза (ИБФ) – хронично заболяване с фатален изход, което се характеризира с влошаване на белодробната функция. Изчислено е, че над 80 000 души с това заболяване са били лекувани с nintedanib, който е препоръчан за употреба, съгласно международни ръководства за лечение на ИБФ (12).

 

През м. септември 2019 г. nintedanib беше одобрен в САЩ като първата и единствена терапия за забавяне на спада на белодробната функция при пациенти със свързана със системна склероза интерстициална белодробна болест (SSc-ILD) (13). Заявления за разрешение за употреба са изпратени и до други основни регулаторни органи по целия свят и до този момент са издадени одобрения в повече от 50 географски зони, включително Европейския съюз, Бразилия, Канада и Япония (10). 

 

До този момент nintedanib е одобрен за лечение на други хронични фиброзиращи интерстициални белодробни заболявания с прогресивен фенотип в над 40 географски зони.

 

Източници:

 1. Distler O, et al. Nintedanib for Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease. N Eng J Med. Published 20 May, 2019. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1903076
 2. European Commission decision, July 13, 2020. Data on file.
 3. Flaherty KR, Wells AU, Cottin V, et al. Nintedanib in progressive fibrosing interstitial lung diseases. N Engl J Med. 2019;381(18):1718-1727. doi: 10.1056/NEJMoa1908681.
 4. McNearney TA, et al. Pulmonary involvement in systemic sclerosis: associations with genetic, serologic, sociodemographic, and behavioural factors. Arthritis Rheum. 2007;57(2):318–326.
 5. Tyndall AJ, et al. Causes and risk factors for death in systemic sclerosis: a study from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) database. Ann Rheum Dis 2010;69:1809–1815.
 6. Flaherty K, et al. Nintedanib in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases N Eng J Med. Published 29 September, 2019. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1908681
 7. Richeldi L et al. N Engl J Med 2014;370:2071–82
 8. Pulmonary Fibrosis Foundation. Scleroderma-associated interstitial lung disease (SSc-ILD). Available at: https://www.pulmonaryfibrosis.org/docs/default-source/disease-education-brochures/pf-fact-sheet-series---ssc-ild_digital.pdf?sfvrsn=ae99918d_2. Last accessed April 2020.
 9. Scleroderma Foundation. What is scleroderma? Available at: http://www.scleroderma.org/site/PageNavigator/patients_whatis.html#.V%20hgSaPlViko. Last accessed April 2020.
 10. Jaeger VK, Wirz EG, Allanore Y, et al. Incidences and risk factors of organ manifestations in the early course of systemic sclerosis: a longitudinal EUSTAR study. PLoS One. 2016;11(10):e0163894
 11. Кратка характеристика на продукта Nintedanib, 18.08.2021
 12. Raghu G, et al. An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guidelines: Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Executive Summary. Am J Respir Crit Care Med. 2015; 192(2)238 – 248.
 13. U.S. Food and Drug Administration news release. FDA approves first treatment for patients with rare type of lung disease. Available at https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-patients-rare-type-lung-disease. Last accessed June 2020.

 

Коментари